Jesteś tutaj: Home

Z metropolią zbyt wcześnie ogłaszamy sukces

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne niedziela, 11 październik 2015 20:41

Pogląd, iż Bydgoszcz może teraz utworzyć metropolie bez oglądania się na Toruń jest mocno pośpieszony. Nie zapisanie w ustawie o związkach metropolitarnych metropolii bydgosko-toruńskiej tak naprawdę oznacza dla Bydgoszczy tylko utrzymanie statusu quo. Nadal w dużej mierze zależni jesteśmy od zapisów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

KPZK 2030 powstała w 2011 roku. Za jej opracowanie odpowiada ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na czele którego stała minister Elżbieta Bieńkowska. Zawarto w tym dokumencie zapisy, że w kujawsko-pomorskim planuje się utworzenie dwustołecznej metropolii bydgosko-toruńskiej. W oparciu KPZK 2030 powstała m.in. Umowa Partnerstwa z Komisją Europejską, co było przyczyną braku zgody rządu dla dwóch osobnych ZIT w naszym województwie.

 

W ustawie o związkach metropolitarnych pisze natomiast jasno, że Rada Ministrów wydając rozporządzenie o utworzeniu danego obszaru metropolitarnego musi oprzeć się o KPZK 2030.

 

 

Wielokrotnie mówiono o tym także na etapie prac nad ustawą o związkach metropolitarnych. Chociażby w ostatni czwartek, w III czytaniu nad ustawą, gdzie poseł Jacek Brzezinka w imieniu komisji pracujących nad tą ustawą, odnosząc się do poprawki zmniejszającej minimalną liczbę mieszkańców dla utworzenia metropolii, stwierdził - W opinii połączonych komisji nie znajduje uzasadnienia, tym bardziej, że ustawa zawiera te przesłanki, które muszą być spełnione, aby Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w oparciu o które zostanie powołany związek metropolitarny. A tymi podstawowymi przesłankami są zapisy w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz wojewódzkie plany zagospodarowania przestrzennego i wydaje się tutaj, że zmiana tego limitu mieszkańców jest nieuzasadniona.

 

W praktyce Bydgoszcz pomimo spełniania wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym wymogu minimum 500 tys. mieszkańców, będzie musiała uzyskać akceptację rządu dla takiej metropolii. Rząd natomiast będzie musiał w swojej decyzji uwzględnić zapisy KPZK 2030 i w przypadku gdyby Toruń bydgoską koncepcję metropolii oprotestował, to bardzo prawdopodobne, że rząd nie wyda zarządzenia o utworzeniu związku metropolitarnego.

 

Należy także zauważyć, że zgodnie z zapisami tej ustawy, do kompetencji Rady Ministrów należy także ustalanie nazwy dla związku metropolitarnego.

 

 

 

Informacja epidemiologiczna

w kujawsko-pomorskim

 

Stan na dzień 04.04.2020 r.:

- liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie –224

- liczba osób hospitalizowanych – 162

- liczba osób aktualnie w kwarantannie – 11988

- liczba osób objętych nadzorem – 1031

- liczba pobranych próbek – 3499

 

 

źrodło: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W dniu 31.03.2020 r skierowałem do Ministra Edukacji Narodowej interpelacje -apel o podjęcia pilnej decyzji o przesunięcie terminu przeprowadzenia w 2020 roku matur, egzaminów zawodowych i egzaminów ośmioklasistów na najbliższy możliwy termin po zakończeniu epidemii i po ustaniu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-Za chwilę przerwa świąteczna i po niej kończy się rok szkolny dla tegorocznych maturzystów