Jesteś tutaj: HomePolecaneMobbing

Mobbing

Napisane przez  Administrator Opublikowano w Polecane wtorek, 24 wrzesień 2019 18:32

Obecnie z uwagi na duże nastawienie na wynik w pracy, pracownicy są narażeni na dużą dawkę stresu. Chęć osiągania odpowiednich wyników, tępo pracy, czas pracy – często przekraczający dozwolone przepisami godziny pracy, prowadzi do licznych niepokojących sytuacji, które często są na granicy prawa, a w niektórych przypadkach wprost łamiąc obowiązujące przepisy.

 

Znaczna część pracowników, wobec których stosowane są różne środku presji, przymusu, mających cechy mobbingu lub będących po prostu mobbingiem, nie chce zgłaszać tego typu praktyk. Dopiero skrajne sytuacje, gdy pracownicy nie mają już wyjścia lub są pod przysłowiową ścianą, powoduje, że podejmują odpowiednie kroki i bardzo dobrze tylko, szkoda, że jest jeszcze ich tak niewielu. Obawa o utratę pracy lub o wystawienie na pośmiewisko, stają się barierą nie do przejścia. Dla wielu z kolei jedynym wyjściem staje się odejście z pracy i próba zapomnienia o przykrych sytuacjach, z którymi się zetknęli.

 

By zwrócić uwagę na problem należy wyjść od uregulowań zawartych w Kodeksie pracy, a konkretnie w art. 943, który zarysowuje nam czym jest mobbing, jakie pracodawca ma obowiązki względem pracownika i jakie prawa ma pracownik. Mobbing zgodnie z ów przepisem oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Trzeba trochę zobrazować ów definicję i tak na przykład zachowanie będące działaniem bezprawnym (naruszającym godność pracownika) a polegające na reagowaniu podnoszeniem głosu, krzykiem, irytacją - stanowi jeden ze sposobów stosowanych przez mobbera w ramach oddziaływania zaburzającego możliwości komunikowania się. W takiej sytuacji pracownik może zwrócić się do adwokat gdynia by móc skierować sprawę na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia swoich praw przed sądem.

 

Należy pamiętać by odróżnić mobbing od zachowań być może frustrujących pracownika, a jednak nie mających znamion mobbingu. Nawet niesprawiedliwa, lecz incydentalna krytyka pracownika nie może być kwalifikowana, jako mobbing. Samo poczucie pracownika, że podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu, nie są wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że rzeczywiście on występuje.

 

Dodać należy, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi co wprost jest wyrażone w paragrafie pierwszym przytoczonego artykułu Kodeksu pracy. Pracownikowi przysługuje również szereg roszczeń wobec pracodawcy, który dopuszcza się wobec niego mobbingu. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Mobbingowany pracownik jest wyizolowany z zespołu pracowniczego i ma ograniczone możliwości dowodowe. Często nie może liczyć na korzystne dla niego zeznania współpracowników. W takiej sytuacji obiektywnym dowodem mobbingu może stać się dokumentacja lekarska, dotycząca leczenia psychiatrycznego pracownika.

 

Pracowniku pamiętaj o swoich prawach i reaguj we właściwym czasie i we właściwy sposób by ustrzec się przed licznymi problemami.

 

Komentarze