Jesteś tutaj: Home

,,W okresie dorastania próby samobójcze są drugą przyczyną zgonów”

Napisał  Opublikowano w Regionalne poniedziałek, 30 listopad 2020 20:40

Sejmik Województwa wysłuchał w poniedziałek informacji o stanie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w województwie kujawsko-pomorskim, po czym przyjął stanowisko wskazując na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie leczniczej. Główną przyczyną zorganizowania tej debaty w listopadzie było nasilenie się zaburzeń depresyjnych w okresie pandemii. Okazuje się jednak, że są pacjenci, którzy w pandemii czują się lepiej.

- Okres pandemii wywołał gwałtowny wzrost zachorowań na depresję – wyjaśniała przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, która była inicjatorką tej debaty. Sytuację w województwie prezentowała konsultant wojewódzka w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej Małgorzata Dąbkowska - Pomocy takiej psychiatrycznej ścisłej wymaga wśród dzieci do 10%, a takiej chwilowej do 20%, więc jest to spora grupa – wyjaśniała - W okresie dorastania próby samobójcze są drugą przyczyną zgonów.

 

W jej opinii największą bolączką polskiej psychiatrii jest właściwie brak profilaktyki - System w tej chwili psychiatrii dziecięcej działa na zasadzie gaszenia pożarów, czyli dziecka po trudnym przeżyciu. Takich dzieci dzieci jest 90% na oddziałach.

 

Cała debata do obejrzenia:

 

W województwie kujawsko-pomorskim przypada jeden specjalista w dziedzinie psychiatrii na 1,59 pacjentów, co jest jednym z niższych wskaźników w Polsce. Ponadto zdaniem Dąbkowskiej spora część personelu ma ponad 70 lat. Konsultant wojewódzka wskazywała również na limity w finansowaniu terapii NFZ, co utrudnia skuteczne leczenie.

 

 

Różni pacjenci różnie reagują na pandemię

- Bardzo rozbieżne są odczuwania pacjentów – część dzieci z ulgą przyjęła to, że szkoły nie ma – oceniła Dąbkowska - To zdalne nauczanie pomimo że trudniejsze, jest przyjaźniejsze w ocenianiu – zauważyła - Jeżeli nie ma szkoły to ten stres jest mniejszy, stąd też trzeba się przyjrzeć czy szkoła nie jest miejscem niebezpiecznym.

 

Są jednak też młodzi ludzie, którzy źle reagują na utrudnione kontakty społeczne, są też specyficzni pacjenci - Pacjenci lękowi reagują z lękiem na informację o pandemii, o liczbie zakażonych i zgonów.

 

Dąbowska zauważyła jednak, że - W Bydgoszczy nie ma wzrostu prób samobójczych.

 

Po wystąpieniu konsultant wojewódzkiej Sejmik Województwa, bez głosów sprzeciwu przyjął stanowisko w sprawie sytuacji panującej w psychiatrii dzieci i młodzieży:

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża głęboki niepokój z powodu pogarszającej się od wielu lat sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą, która szczególnie w ostatnim okresie czyli panującej od kilku miesięcy pandemii, staje się jeszcze bardziej dramatyczna.

 

Liczne raporty, dane i analizy wskazują na znaczny wzrost chorób psychicznych wśród młodego pokolenia. Zaburzenia psychiczne młodych osób, w tym depresje, często skutkują próbami samobójczymi, w wielu przypadkach kończącymi się zgonem.

 

Wieloletnie zaniedbania w zakresie psychiatrii dziecięcej doprowadziły do ogromnej zapaści, co obserwujemy także w województwie kujawsko-pomorskim. Brak odpowiedniej kadry  i infrastruktury powoduje utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki zarówno ambulatoryjnej, jak i leczenia szpitalnego. Likwidowanie oddziałów psychiatrycznych dzieci  i młodzieży, wynikające z niedoszacowania wyceny procedur oraz braku specjalistów, nadmiernie obciąża te oddziały, które jeszcze w systemie funkcjonują.

 

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażają ubolewanie, że w Polsce dochodzi do sytuacji, kiedy mimo pilnej potrzeby hospitalizacji, dzieci i młodzież przed przyjęciem na oddział muszą spędzać wiele godzin czy dni na izbach przyjęć. Takie sytuacje nigdy nie powinny się zdarzyć.

 

Konieczne jest zatem, aby dokładnie przeanalizować sytuację w psychiatrii dzieci  i młodzieży oraz podjąć natychmiastowe działania prowadzące do poprawy dostępności tego rodzaju opieki. Budowa odpowiedniego systemu jest działaniem pracochłonnym  i długotrwałym, ale już teraz można i trzeba wykorzystać aktualnie dostępne środki, aby zapewnić młodym pacjentom niezbędną pomoc. Aby to zrobić, bezwzględnie należy łączyć pomoc medyczną i społeczną z opieką środowiskową. Duże znaczenie ma również zwiększenie świadomości społecznej, a szczególnie grup zawodowych, zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży.

 

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego pokładają ogromne nadzieje w rozpoczętej rządowej reformie psychiatrii dzieci i młodzieży, przewidującej pomoc na trzech poziomach referencyjnych. Co niezwykle istotne, także w województwie kujawsko-pomorskim zostały uruchomione cztery Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży stanowiące I poziom.

 

Deklarujemy jednocześnie wolę poparcia wszelkich zmian i działań podejmowanych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego młodego pokolenia i będziemy wspierać inicjatywy promujące zdrowie psychiczne.