Jesteś tutaj: Home

NIK skontrolował zarządzanie bydgoskimi zakładami zbrojeniowymi

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz niedziela, 20 luty 2022 16:53

W czwartek ukazały się wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli poświęcone funkcjonowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i spółek jej zależny. Kontrolerzy przy tej okazji skontrolowali zarządzenie bydgoską Belmą i Nitro-Chemem. Zarzut wobec PGZ jaki pojawia się dość często w podsumowaniu kontroli to brak spójnej strategii dla całej grupy kapitałowej, przez co polska zbrojeniówka nie wykorzystuje w pełni posiadanego kapitału.


Według oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2018 r. Polska wyeksportowała uzbrojenie i sprzęt wojskowy za 487,0 mln euro, a w 2019 r. za 391 mln euro. Eksport w 2020 r. wyniósł natomiast 392,5 mln euro. Jednak patrząc na listę światowych firm zbrojeniowych PGZ SA nie należy do liderów. Według danych Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) z 2018 r. PGZ SA znajdowała się na 74 miejscu na 100 klasyfikowanych. Amerykański portal Defensesnews nie zauważył Grupy w rankingach 100 największych światowych producentów broni w 2019 r. i w 2020 r. Według symulacji przeprowadzonej przez ekspertów Krajowej Izby Producentów Na Rzecz Obronności Kraju (opartej na danych Defensenews) PGZ SA w rankingu największych firm zbrojeniowych powinna w 2019 r. zająć 70 miejsce (oznaczenie literą „e”) - czytamy w komunikacie NIK po kontroli.

 

 

BELMA

Jak czytamy w wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym bydgoskiej Belmy stwierdza się – BELMA nie posiadała strategii rozwoju spółki,która byłaby powiązana ze strategią Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej a działalność prowadziła na podstawie rocznych Planów Rzeczowo-Finansowych oraz pięcioletnich planów finansowych, aktualizowanych i korygowanych w kolejnych latach.

 

Dalej ocenia się jednak funkcjonowanie spółki pozytywnie - Zarząd Spółki efektywnie kierował powierzonym przedsięwzięciem, co przyczyniło się w latach2018-2020do wypracowania systematycznie rosnącego zysku netto w łącznej kwocie 6588,4 tys. zł. (ponad 6,5 mln zł).

 

Z raportu dowiadujemy się, że w latach 2018-2020 głównymi klientami eksportowymi byli Niemcy (wartość eksportu powyżej 11 mln zł) i Finowie (wartość eksportu powyżej 2 mln zł).

 

W wystąpieniu do Belmy NIK nie wskazuje na żadne nieprawidłowości, co jak uczy praktyka nie zdarza się za często.

 

Nitro-Chem

Również w przypadku Nitro-Chemu nie funkcjonowała powiązana z PGZ strategia rozwojowa. Najwyższa Izba Kontroli zauważa tendencję poprawiania się finansów spółki - W latach 2018-2020 stopień realizacji inwestycji w odniesieniu do Rocznych Planów Rzeczowo-Finansowych wyniósł średnio 89,0%.

 

NIK wskazuje na wywiązywanie się spółki w terminie ze wszystkich zobowiązań z kontrahentami. Największym odbiorcą eksportowym były Stany Zjednoczone. Zysk netto Nitro-Chemu w 2020 roku przekroczył 18 mln zł.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie