Jesteś tutaj: Home

,,Wody podziemne (…) są silnie zanieczyszczone”

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 25 styczeń 2022 00:34

Wyniki badań wód podziemnych w rozpatrywanym obszarze, wskazują jednoznacznie, iż wody podziemne w rejonie instalacji DNT są silnie zanieczyszczone – czytamy w raporcie końcowym, który na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowano dla oceny stanu faktycznego działki, na której do 2013 roku funkcjonowała instalacja do produkcji DNT Zachemu. Podsumowanie badań opracowano w grudniu 2020 roku.

Zanim mogliśmy się wczytać, w te na pewno niepokojące dane, przez kilka miesięcy społecznik Daniel Kaszubowski walczył o ich ujawnienie. Pierwszy wniosek o ujawnienie informacji publicznej złożył w maju 2021 roku, wówczas RDOŚ w Bydgoszczy odmówił publikacji wyników badań powołując się, że mogłoby to uderzyć w bezpieczeństwo państwa. Kaszubowski odwołał się do wyższej instancji – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który poparł jego, a nie bydgoski RDOŚ. O wymianie pism można by pisać dużo,ale ostatecznie wnioskowane dane są już jawne.


W toku prowadzonych badań jednoznacznie stwierdzono występowanie związków chemicznych mogących negatywnie wpływać i zanieczyszczać środowisko naturalne, w ilościach na poziomie przełamującym najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS), zarówno wg norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r., w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jak i rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych – czytamy w kompilacji raportów. Badania przeprowadzała firma z Poznania, natomiast próbki badało akredytowane laboratorium w stolicy Czech Pradze.

 

Taki koktajl rozpuszczonych w wodzie różnorakich związków wynika najprawdopodobniej z wieloletniego wpływu funkcjonowania dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM na środowisko gruntowo-wodne – czytamy w konkluzjach - Wyniki badań wód podziemnych w rozpatrywanym obszarze, wskazują jednoznacznie, iż wody podziemne w rejonie instalacji DNT są silnie zanieczyszczone. Zanieczyszczenie to związanej est z wieloletnią działalnością przemysłową prowadzonąna tym terenie.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie

 

Sejm RP... W obronie Szpitala "Biziela"....

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Środa, 22 czerwca 2022
go Środa, 22 czerwca 2022