Jesteś tutaj: Home

Coraz bardziej ambitne plany dotyczące utworzenia supekorytarza Bałtyk-Adriatyk do Skandynawii

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne niedziela, 10 czerwiec 2018 12:52

Transeuropejski korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk jest jednym z dwóch przebiegających przez Polskę – łączy ze sobą 8 portów morskich (Gdańsk, Gdynię, Szczecin, Świnoujście nad Bałtykiem oraz Triest, Ravenne, Wenecję oraz Koper nad Adriatykiem). Jego rozwój będzie wiązał się nie tylko z rozwojem portów morskich oraz sieci kolejowej, ale także powstaniem wiele terminali przeładunkowych.

 

W Polsce korytarz ten funkcjonuje już głównie w oparciu o Magistralę Węglową: z Gdańska i Gdyni, przez Bydgoszcz, Zduńską Wolę i Śląsk. Następnie przez Czechy (z planowanym chociażby dużym terminalem w Preclovie) oraz Słowację zmierza w kierunku Austrii (ważna rolę odgrywa w korytarzu stołeczny Wiedeń). Ostatnim ogniwem nad Adriatykiem są Włochy.

Grafika: RFC5

Grafika: RFC5

tt4

Przebieg sieci TEN-T, w tym wspomnianego korytarza, został określony w Rozporządzeniu 1315/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013 roku. Zakłada on m.in. powstanie terminalu drogowo-kolejowego w Bydgoszczy. W ostatnim czasie obserwujemy coraz bardziej intensywne starania, aby Bydgoszcz odgrywała rolę tzw. portu zewnętrznego dla portów morskich w Gdańsku i Gdyni z racji w miarę bliskiej odległości obu portów.

aqdriat

Załącznik 6.2. do Rozporządzenia 1315/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady

 

Gdynia chce działać szerzej

Od dłuższego czasu w Gdyni oraz wokół Rady Interesantów Portu Morskiego w Gdyni pojawia się koncepcja, aby polskie porty morskie nie kończyły korytarza, gdyby udało się go wydłużyć do Skandynawii. Szczególnie Gdynia chciałaby przeładowywać kontenery w kierunku Szwecji. Pozwoliłoby to oddziaływać korytarzowi na rynek obecnie będący w strefie wpływu niemieckiego portu w Hamburgu.

 

Nie są to jednak tylko marzenia, ale ambitne plany, których realizacja stawiana jest za cel. W 2023 roku planowana jest rewizja funkcjonowania sieci TEN-T z Rozporządzenia 1315/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. W przyszłym tygodniu w ramach projektu finansowanego z funduszy InterReg – TENTacle odbędzie się w Gdyni duża konferencja z udziałem polskich ministrów oraz szwedzkich samorządowców z regionu Blekinge. Na tym spotkaniu oficjalnie będzie poruszana tematyka związana z rewizją sieci TEN-T. Może być to przełomowy moment dla działań polsko-szwedzkiego lobbingu na rzecz rozwoju korytarza Bałtyk-Adriatyk.

 

Węgry też mogą zyskać

Na południe od Polski jak już wspomniałem korytarz biegnie przez Czechy i Słowację, potem ograniczając swój przebieg do Austrii. Zwiększeniu przepustowości korytarza mogłoby pomóc poszerzenie go również o Węgry z włączeniem węzła Budapeszt. Z punktu widzenia Polski poszerzenie korytarza o Budapeszt, dałoby nam okno do ważnego węzła w korytarzu Orientalnym oraz również ważnemu węzłowi w planach Nowego Jedwabnego Szlaku. W praktyce byłby to lepszy dostęp do greckiego portu w Pireusie, który przy wsparciu rządu chińskiego będzie połączony ze stolicą Węgier szybką koleją.

 

Węgrzy natomiast wchodząc w Korytarz Bałtyk-Adriatyk zyskali szansę na sprawniejszy handel ze Skandynawią.

 

Rewizja korytarza będzie się rozstrzygać w dużej mierze w Brukseli, ale kluczowy wydaje się lobbing zainteresowanych bliższą współpracą państw.