Jesteś tutaj: HomeRegionGDDKiA nierzetelnie dokonała wyboru włoskich ofert

GDDKiA nierzetelnie dokonała wyboru włoskich ofert

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne wtorek, 01 październik 2019 17:09

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nierzetelnie zweryfikował oferty złożone w przetargach na budowę drogi ekspresowej S-5 włoskiej firmy Impresa Pizzarotti. Kilka tygodni temu zapadła decyzja o zerwaniu umowy z włoską firmą, z uwagi na brak zadowalających postępów.

W wyniku kontroli GDDKiA stwierdziła, że nieprawidłowości polegały na braku dokonania właściwej oceny merytorycznej ofert przez Oddział GDDKiA w Bydgoszczy w kontekście domniemania, że wartość ofert Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. jest rażąco niska – informuje w imieniu ministra infrastruktury, wiceminister Rafał Weber - Oddział GDDKiA w Bydgoszczy w toku prowadzonego postępowania przetargowego zażądał w wezwaniu firmy Impresa Pizzarotti & C.S.p.A do złożenia wyczerpujących wyjaśnień i szczegółowych informacji, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny, wnosząc o podanie konkretnych założeń i kalkulacji wraz z uzasadnieniem oraz dowodami na poparcie wyliczeń kosztów, jakie wykonawca wycenił w ofercie. Oprócz wyjaśnień wykonawca miał również obowiązek przedstawić dowody potwierdzające, że cena oraz koszty zostały skalkulowane przez niego prawidłowo. Za niewystarczające należało uznać zatem same oświadczenia Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. sprowadzone do lakonicznego stwierdzenia „tak” lub „nie”. Wykonawca nie przedstawił potwierdzenia okoliczności podnoszonych w wyjaśnieniach, w tym np. kalkulacji i wyliczeń współpracy z dostawcami materiałów, czy kosztów pracy sprzętu, zaś samo zestawienie w wyjaśnieniu cen poszczególnych usług, które złożyły się na ogólną cenę oferty, nie pozwalało na dokonanie prawidłowej oceny tego, czy zawiera rażąco niską cenę.

 

Co jest istotne, według ministerstwa były widoczne przesłanki, iż oferta złożona przez włoską firmę jest rażąco niska - zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i kształtowały się na poziomie od 31% do 40% poniżej szacunkowej wartości zamówienia.

 

Brak dokonania właściwej oceny ofert przez Oddział GDDKiA w Bydgoszczy przyczynił się w konsekwencji do późniejszych problemów związanych z realizacją inwestycji przez Wykonawcę (Impresa Pizzarotti & C.S.p.A żądała w lutym 2019 r. od GDDKiA 776 000 000 zł na dokończenie inwestycji) co doprowadziło do odstąpienia od umowy i konieczności wyboru innego podmiotu w celu dokończenia realizacji zamówienia po nierzetelnym wykonawcy – ocenia Ministerstwo Infrastruktury.

 

Włoska firma realizowała prace na odcinkach: Nowe Marzy – Dworzysko; Dworzysko – Aleksandrowo; Białe Błota – Szubin.

 

Warte obejrzenia

« Czerwiec 2024 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30