Jesteś tutaj: HomeMagazynMagyaHirekKim są Szeklerzy?

Kim są Szeklerzy?

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Magyar Hirek niedziela, 31 styczeń 2016 21:44

Osoby interesujące się tematyką węgierską mogły natknąć się na śpiewanie podczas oficjalnych uroczystości obok oficjalnego hymnu państwowego Węgier, również hymnu Szeklerów, czyli ludu zamieszkującego wschodnią część Transylwanii w Rumunii. Ta pieśń zyskała nawet miano hymnu Węgrów poza ojczyzną.

Zacznę od tego ich niniejsza publikacja ma przybliżyć Państwu tylko najistotniejsze informacje o ludzie Seklerskim (Szeklerskim). Historycy całkowicie tej tematyki bowiem nie zbadali i cały czas opieramy się w dużej mierze o hipotezy.

 

Seklerzy stanowią wyodrębnioną etnicznie grupę ludnościową, posiadającą swój herb i hymn. Utożsamiają się jednak z narodem Węgierskim. Sprawa Seklerska bywa kłopotliwa dla dyplomacji Rumunii i Węgier, gdyż od czasu do czasu pojawia się postulat utworzenia w Transylwanii autonomii, co nie podoba się przede wszystkim władzom w Bukareszcie.

 

Węgry czują się pokrzywdzone Traktatem z Trianon z 1920, na mocy którego wiele ziem zamieszkiwanych przez Węgrów znalazło się poza granicami państwa. Na Słowacji Węgrzy stanowią prawie 10% ludności tego kraju, w Rumunii jest to ok 6%. Oprócz terenów przygranicznych, dużym skupiskiem mniejszości węgierskiej w Rumunii jest Transylwania, zwana również Siedmiogrodem. Dla podkreślenia łączności całego narodu węgierskiego, w nazwie państwa zrezygnowano z członu ,,republika” dla samego słowa ,,Węgry”. Ma to symbolizować jedność całego narodu, który z różnych powodów nie zamieszkuje w granicach jednego państwa. Hymn Seklerski zyskał miano hymnu Węgrów poza krajem, dlatego tak jest eksponowany.

 

Mapa mniejszości węgierskiej (Fot: Wikipedia) Dane procentowe nie są aktualne

 

Nazwa ludu wywodzi się od słowa ,,szegély” oznaczającego granicę. Seklerzy nazywani są ,,strażnicami granic”, gdyż taką funkcję ta grupa etniczna przez wieki pełniła. Badacze nie są zgodni co do kwestii pochodzenia Seklerów. Jedni twierdzą iż wywodzą się oni od Awarów i Turków (najpopularniejsze opinie), ale usłyszeć można również o pochodzeniu kabarskim lub wołoskim.

 

Hymn Seklerski (z polskimi napisami):

 

Warte obejrzenia

   

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

728 dni w Sejmie - 377 wystąpień z mównicy. Sprawozdanie z dwóch lat kadencji.