Jesteś tutaj: Home

Sejm podsumuje półrocze współpracy z Unią Europejską

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne poniedziałek, 12 wrzesień 2016 10:33

Od stycznia do lipca przewodnictwo w Radzie UE sprawowała Holandia. W tym tygodniu debatę na temat udziału Polski w pracach Unii Europejskiej w tym okresie odbędzie Sejm. Spodziewać się można dość gorącej politycznej dyskusji. Na naszych łamach chcemy przybliżyć natomiast Państwu najważniejsze elementy sprawozdania rządu RP z tej współpracy.

Dominował temat kryzysu migracyjnego z którym boryka się Unia Europejska, ale miały również miejsca takie zdarzenia jak znacząca poprawa relacji UE z Białorusią, bezpośrednim wschodnim sąsiadem Polski.

 

Brexit

Po decyzji w referendum mieszkańców Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej w dniach 28 i 29 czerwca odbył się szczyt poświęcony zaistniałej sytuacji - Wyrażono oczekiwanie, iż Wielka Brytania zaproponuje kształt przyszłych relacji z UE, które będą bliskie i wzajemnie korzystne – czytamy w sprawozdaniu polskiego rządu - Polska zapowiedziała dążenie do ochrony praw Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii.

 

Migracja i uchodźcy

Przybywający do Europy przybysze byli jednym z głównych wyzwań, jak nie największym, pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku. Jak dowiadujemy się ze sprawozdania zawarcie traktatu z Turcją pozwoliło przywrócić kontrolę nad przepływami imigracyjnymi przez Morze Egejskie do Grecji. Cały czas problemem była jednak granica włoska.

 

Prowadzono intensywne negocjacje nad utworzeniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – dowiadujemy się ze sprawozdania - W trakcie toczących się dyskusji Polska konsekwentnie opowiada się za poszukiwaniem długoterminowych rozwiązań kryzysu migracyjnego, mających usuwać przyczyny obecnych problemów.

 

Stanowisko polskiego rządu wskazuje kluczowe znaczenie współpracy z krajami trzecimi oraz w kwestii przyjmowania przybyszów przez państwa unijne, potrzebę stosowania zasady dobrowolności redystrybucji.

 

Polska również stoi na stanowisku, że należy pomagać poszkodowanej wojną ludności w ich krajach. Dlatego podczas lutowego spotkania w Londynie nasz kraj zaoferował 3 mln euro na pomoc charytatywną dla Syrii.

 

Bezpieczeństwo energetyczne

Było to również jedno z istotniejszych zadań poruszanych w czasie prezydencji Holandii. Dla Polski najważniejsze było osiągnięcie dwóch filarów bezpieczeństwa – bezpieczeństwa dostaw w oparciu o zasady solidarności oraz dokończenie budowy wewnętrznego unijnego rynku energii.

 

Jak się dowiadujemy ze sprawozdania, pierwszy filar został wdrożony w ramach tzw. pakietu zimowego, co polski rząd przyjął z dużym zadowoleniem.

 

TTIP i Stany Zjednoczone

W przypadku relacji Unii Europejskiej z USA kluczowe są negocjacje w sprawie zawarcia partnerstwa transatlantyckiego w dziedzinie handlu. Ich przebieg objęty jest w dużej mierze tajemnicą. Ze sprawozdania polskiego rządu dowiadujemy się, że w czasie prezydencji holenderskiej negocjacje przyśpieszyły.

 

Polska opowiada się za zawarciem szerokiej i ambitnej umowy i w trakcie ostatnich 6 miesięcy była aktywnie zaangażowana w pracę nad porozumieniem – czytamy w informacji.

 

Cały czas dochodzi jednak do różnicy stanowisk pomiędzy USA i UE w dziedzinie rolnictwa i zamówień publicznych. Trudna kwestia liberalizacji stawek celnych na produkty wrażliwe ma zostać podjęta dopiero pod koniec negocjacji. Przewiduje się, że uda się je zakończyć do końca kadencji prezydenta Baracka Obamy, najpóźniej na początku 2017 roku.

 

Ukraina

Temat Ukrainy jest niezwykle ważny dla polskiej polityki zagranicznej. Podczas prezydencji Holandii relacje z Ukrainą nie były jednak priorytetem. Polska opowiadała się za zbliżeniem UE – Ukraina poprzez wprowadzenie ruchu bezwizowego. Nie udało się jednak tego osiągnąć, gdyż część państw UE była temu przeciwna.

 

Białoruś

Za to w ostatnim czasie pojawiła się poprawa relacji Unii Europejskiej z Białorusią. W lutym UE zniosła sankcje gospodarcze na ten kraj. Władze Białorusi rozpoczęły natomiast współpracę we wspólnych programach dotyczących respektowania praw człowieka.

 

Polska popiera zbliżenie i zniesienie wiz – czytamy w sprawozdaniu. W marcu w Mińsku gościł minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

 

Przepływy finansowe

Od stycznia do końca maja Polska wpłaciła do budżetu UE ok. 1,8 mld euro składki członkowskiej. Z budżetu UE do naszego kraju wpłynęło jednak w tym czasie ok. 5 mld euro, co daje saldo dodatnie. Największą część wpływu stanowiły dopłaty bezpośrednie do rolnictwa ok. 2,2 mld euro.