Jesteś tutaj: Home

Nasi maturzyści orłami nie są

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne środa, 06 lipiec 2016 19:31

We wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne informacje o wynikach tegorocznych matur. W skali kraju egzamin zdało niecałe 80% przystępujących, duża część z nich ma szansę podejść do sierpniowych egzaminów poprawkowych. Jak poradzono sobie w kujawsko-pomorskim?

Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego musieli napisać obowiązkowe egzaminy z: języka polskiego, wybranego nowożytnego języka obcego, matematyki – gdzie próg uznania egzaminu za zdany wyniósł 30% oraz do językowych egzaminów ustnych.

 

W skali kraju odsetek sukcesów wyniósł 79,5%. Wśród osób które nie zdały – 15% ma szansę na poprawienie jednego przedmiotu w ramach sesji sierpniowej, 5,5% w tym roku matury już nie zda. Lepiej wypadli absolwenci liceów, gdzie procent sukcesów wyniósł powyżej 85%, gorzej poradzono sobie w technikach – 68,4%.

 

Regionalnie najlepiej wypadły województwa: mazowieckie, lubuskie i małopolskie – ze 82% zdanych egzaminów. Najgorzej zaś: zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie z 76%. W kujawsko-pomorskim egzamin za zdany może uznać 79% maturzystów, szansę w poprawce otrzyma zaś 16%. Wśród absolwentów kujawsko-pomorskich liceów maturę zdało 84%, zaś 12% kwalifikuje się do poprawki. W przypadku techników statystyka zdanych egzaminów dla naszego województwa wynosi 70%, z 22% szans w poprawce.

 

W chwili obecnej nie dysponujemy dokładnymi danymi regionalnymi dotyczącymi zdawalności poszczególnych przedmiotów oraz wyników w poszczególnych szkołach. Jeżeli chodzi o ogólne zestawienie wyników, to największe problemy sprawiła matematyka, którą zdało 75% maturzystów w technikach i 87% w liceach. Wysoki okazał się natomiast wskaźnik zdawalności języka polskiego na poziomi podstawowym – 97% dla techników i 98% dla liceów w części pisemnej i kolejno 97% i 99% w części ustnej.

 

Pisemny egzamin sierpniowy odbędzie się 23 sierpnia, zaś ustne w dniach 24 – 26 sierpnia.

 

13 kwietnia 1346 roku

Król Kazimierz III Wielki

nadał Bydgoszczy prawa miejskie