Jesteś tutaj: Home

Jasiakiewicz chce żeby Sejmik Województwa przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 29 kwiecień 2016 13:55

Duże emocje budzi stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uznania nieopublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Radny wojewódzki Roman Jasiakiewicz uważa, że powinna odbyć się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa, na której przyjęto by stanowisko w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

 

Jasiakiewicz przygotował również propozycję takiego stanowiska - Bardzo niepokoi nas pogłębiający się i przedłużający kryzys konstytucyjny w relacjach pomiędzy państwowymi władzami : ustawodawczą , wykonawczą i sądowniczą - czytamy w propozycji - Radni podkreślają ,że żaden parlament nie może i nie powinien z racji pełnienia swej prawodawczej funkcji ,nabierać przekonania ,że stoi ponad prawem .Sejmik województwa Kujawsko- pomorskiego ogłasza ,że przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do treści wyroków Trybunału Konstytucyjnego ,także tych ,które nie będą opublikowane w Dzienniku Ustaw .Sejmik województwa Kujawsko- pomorskiego zwraca się do Pana Marszałka i Zarządu Województwa by w działalności Urzędu uwzględniane były wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

 

Apel o zabieranie stanowisk przez samorządy z kujawsko-pomorskiego wyrażają również wojewódzkie władze partii Nowoczesna, która co prawda nie jest reprezentowana w samorządach, ale posiada swoich przedstawicieli w Sejmie - Kierując się troską o poszanowanie przez wszystkie instytucje, mające realny wpływ na życie obywateli, obowiązującego w Polsce porządku prawnego, zwracamy się do organów samorządowych wszystkich szczebli w Województwie Kujawsko-Pomorskim z apelem o zajęcie stanowiska w sprawie respektowania w swej działalności wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, bez względu na to, czy zostaną one opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" – napisano w tym stanowisku - Podstawowym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja, rozumiana jako filar bezpieczeństwa i gwarancja praw wszystkich obywateli. Jednoznaczne wsparcie prawidłowej interpretacji zapisów prawa jest obecnie obowiązkiem każdego, komu Konstytucja nie jest obojętna. Liczymy, że organy samorządowe wszystkich szczebli w Województwie Kujawsko-Pomorskim wesprą swoimi uchwałami starania o utrzymanie w Polsce demokratycznego systemu wartości.

 

Nowoczesna przeciwstawi się tym samym oświadczeniu wydanemu wczoraj przez wojewodę, który apeluje, aby na poziom samorządowy nie wprowadzać sporu sejmowego.