Jesteś tutaj: Home

Uchwała Sejmu w sprawie ustanowienia Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne czwartek, 07 styczeń 2016 14:18

W 1050. rocznicę przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć tego przełomowego w historii naszego narodu wydarzenia.

Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Narodu, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i ukształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu.

 

Św. Jan Paweł II w przemówieniu do polskich biskupów z 14 lutego 1998 roku tak mówił o znaczeniu przyjęcia chrztu: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kultury”.

 

Obchodzone 50 lat temu w 1966 roku uroczystości "Sacrum Millennium Poloniae" były nie tylko masową demonstracją wiary ale też oporem wobec komunistycznej władzy. Stały się poprzez to kamieniem milowym na polskiej drodze do wolności.

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2016 - Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Wyraża też nadzieję, że rocznicowe obchody będą drogą pojednania i odbudowy wspólnoty w oparciu o ponadtysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu.

 


Uchwałę powyższej treści Sejm RP podjął na posiedzeniu w dniu 22 grudnia. Rok Dziedzictwa 1050-lecia Chrztu Polski uchwalił również Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego o czym pisaliśmy - W kujawsko-pomorskim rok 2016 - Rokiem Dziedzictwa Chrztu Polski.