Jesteś tutaj: Home

Pomysł Palikota na szkolnictwo

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 12 grudzień 2012 21:21

W programie dla małych i średnich przedsiębiorstw Ruchu Palikota duża uwaga kładziona jest na kształcenie. W opinii tej partii obecny system zarówno szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim oraz szkolnictwo wyższe nie sprawdzają się w gospodarce.

Wobec szkolnictwa na poziomie podstawowym i średnim największy kierowany zarzut dotyczy zbyt dużego budowania wśród uczniach indywidualizmu, kosztem umiejętności współpracy.

 

Innowacyjną gospodarkę opartą na wiedzy mogą budować tylko ludzie przedsiębiorczy i kreatywni. Te cechy i umiejętności należy wykształcać od najmłodszych lat – czytamy w programie gospodarczym Ruchu Palikota.

 

W opinii partii Janusza Palikota należy wprowadzić naukę technik organizacji pracy oraz większe kształcenie kreatywności. Na model fiński szkoły mają mieć też możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z udziałem uczniów.

 

Z kolei zarzuty wobec szkolnictwa wyższego dotyczą szkolenia ,,teoretyków”, którzy po studiach muszą się douczać, aby stać się pełnowartościowymi pracownikami. Kierunki studiów powinny być także w większej mierze powiązane z zapotrzebowaniem rynku i gospodarki kraju na danych specjalistów.

 

Ruch Palikota chce, aby na wszystkich kierunkach studiów był obowiązkowy przedmiot ,,przedsiębiorczość”, który wyjaśni studentom w praktyczny sposób jak założyć i prowadzić własną firmę. Ograniczymy ilość zajęć wykładowych na rzecz praktycznych – seminariów, laboratoriów, staży i prac projektowych. Wprowadzimy ścisłe powiązania praktyk zawodowych z programem nauczania m. In. Nową formę zatrudnienia – osoby pracujące w ramach praktyk studenckich.

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: