Jesteś tutaj: Home

Europa Regionów – wygraj wycieczkę do Brukseli

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne piątek, 07 grudzień 2012 13:07

Europoseł Tadeusz Zwiefka w raz z I LO imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, zaprasza na konkurs poświęcony zagadnieniom związanym z Unią Europejską.

Pierwszy etap konkursu polega na przygotowaniu pisemnej pracy na jeden z czterech tematów:

  1. 1.Szanse i zagrożenia integracji państw kaukaskich ze strukturami euroatlantyckimi;
  2. 2.Szybkie wstąpienie Polski do strefy euro – ryzyko czy nowe możliwości?;
  3. 3.Najważniejsze wyzwania zjednoczonej Europy w perspektywie najbliższych 10 lat;
  4. 4.Unia Polityczna jako skuteczny sposób na walkę z kryzysem w Europie.

Prace te należy do dnia 10 stycznia wysłać na adres I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (ul. 3 maja 11/13 88-100 Inowrocław) z dopiskiem ,,Kujawsko-Pomorski Konkurs Europejski”.

 

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na drugi etap, który odbędzie się 1 lutego 2013 roku w Inowrocławiu i polegać będzie na wygłaszaniu oracji na wskazane w regulaminie konkursu tematy.

 

Dla najlepszych przewidziano trzy wycieczki do Brukseli wraz ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego.