Jesteś tutaj: Home

Powstały nowe podregiony NUTS3

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 18 czerwiec 2015 20:21

Unia Europejska na potrzeby statystyczne i do badania różnego rodzaju procesów społecznych stosuje trójstopniowy podział jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku w życie weszła reforma poziomu NUTS3, która zwiększyła liczbę 66 podregionów na 72. W kujawsko-pomorskim powstały dwa nowe podregiony NUTS3 – świecki i inowrocławski.

 

W języku polskim skrót NUTS oznacza – Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych.  Poziom NUTS 1 dzieli Polskę na 6 regionów. Region północny tworzą województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Kolejny poziom NUTS 2 to podział Polski na 16 województw.

 

Najbardziej szczegółowy jest podział NUTS 3, gdzie obecnie mamy 72 podregiony w Polsce, zaś do roku 2015 było ich 66. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowały trzy podregiony: bydgosko-toruński, włocławski i grudziądzki. Należy wspomnieć jednak, że przed 2007 rokiem stosowano podział na podregion bydgoski (ze Świeciem i Inowrocławiem) i podregion toruńsko-włocławski. Taki podział zapisano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z października 2005 roku, które wprowadzało NUTS w nowych krajach członkowskich. 9 grudnia 2013 roku Komisja Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie, które wprowadziło od roku 2015 6 nowych podregionów NUTS3. W naszym województwie doszło do podziału podregionu grudziądzkiego, gdzie po zachodniej części wydzielony został podregion świecki oraz podregionu włocławskiego, gdzie utworzono dodatkowo podregion inowrocławski.

 

W dokumentach UE klasyfikacja NUTS obowiązuje od 1988 roku, choć pierwszy podział Parlament Europejski przyjął dopiero w 2003 roku.

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP