Jesteś tutaj: Home

ZIT z furtką do stowarzyszenia

Napisane przez  Łukasz Religa Opublikowano w Regionalne piątek, 22 maj 2015 11:26

Debata na temat ZIT w ostatnim czasie opiera się na oficjalnych stanowiskach m.in. bydgoskiego ratusza. W oparciu o to wiemy, że udało się ze stroną toruńską wypracować wstępne porozumienie, ale żadnych konkretów jeżeli chodzi o dokumenty opinii publicznej jeszcze nie przedstawiono. Nastąpić ma to dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia, po spotkaniu Komitetu Sterującego ZIT.

W sprawozdaniu Urzędu Marszałkowskiego za maj - ,,Polityka terytorialna”, które będzie przedmiotem dyskusji na poniedziałkowej sesji Sejmiku czytamy, że Zarząd Województwa z marszałkiem Piotrem Całbeckim będzie opiniował strategię ZIT m.in. w kwestii zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa do 2020 roku, czyli dokumentem dla północno-zachodniej części województwa niezbyt korzystnym.

 

Ponadto instytucja zarządzająca RPO, czyli Zarząd Województwa chce mieć udział w wyborze projektów do dofinansowania. Zarząd Województwa będzie uczestniczył zatem w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

 

Furtka dla stowarzyszenia

Udało nam się nieoficjalnie ustalić, że w treści nowego porozumienia pojawia się zapis, że strony nie wykluczają w przyszłości współpracy w innej formie organizacyjnej dla wykorzystywania środków unijnych, czego w porozumieniu zawartym w kwietniu ubiegłego roku nie było.

 

Ponadto jako formalny cel funkcjonowania ZIT podaje się wzmacnianie więzi w ramach Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli wchodzą w to też dążenia do metropolii bydgosko-toruńskiej.

 

Żeby nowe porozumienie weszło w życie, konieczna będzie akceptacja radnych z gmin współtworzących ZIT. Taką decyzję będzie musiała podjąć m.in. Rada Miasta Bydgoszczy.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie