Jesteś tutaj: Home

Rada Miasta: Tylko z silną Bydgoszczą województwo będzie się rozwijać

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne środa, 28 listopad 2012 16:04

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła stanowisko w sprawie trwających prac nad strategią rozwoju województwa.

Dla rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego niezbędna jest silna Bydgoszcz. Jako reprezentanci największego ośrodka miejskiego w województwie oczekujemy należnego nam wsparcia ze strony samorządu województwa oraz innych dysponentów środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej – czytamy w dokumencie.

 

Zdaniem bydgoskich radnych najważniejsze dla rozwoju województwa działania powinny być skupione wokół: poprawy dostępności autostrady A1, co odbywać powinno po przez budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Mielno, budowy drogi ekspresowej S10 oraz rozbudowie bydgoskiego lotniska.

Rozwój województwa powinien się opierać także o:
- wdrażanie w gospodarce innowacyjnych instrumentów przedsiębiorczości;
- rozwój nauki, gdzie w szczególny sposób powinien być zagwarantowany dostęp przez publiczne uniwersytety i szkoły wyższe do środków zapewniających dalsze dynamiczne rozszerzanie bazy lokalowej tych uczelni;
- poprawie jakości życia mieszkańców województwa.

Zaniepokojenie Rady Miasta Bydgoszczy budzą konsultowane projekty priorytetów i założeń do Strategii rozwoju województwa kujawsko pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wejście w życie tych założeń może się okazać kolejnym powodem degradacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Rada Miasta Bydgoszczy krytycznie ocenia zasady rozdziału środków unijnych przez samorząd województwa z perspektywy budżetowej lat 2007 – 2013. Przedstawiane dziś rozliczanie tych środków umacnia nas w przekonaniu, iż ich podział nie odzwierciedlał potencjału demograficznego i gospodarczego Bydgoszczy.
Dotychczasowa koncepcja tak zwanego „zrównoważonego” rozwoju nie przyniosła zakładanych efektów, czego skutkiem jest niska pozycja kujawsko-pomorskiego przy coraz bardziej oddalających się od nas województwach i miastach. Przekłada się to między innymi na stopę bezrobocia na poziomie 16,6%, przy średniej krajowej 12,4%, jak również na przeciętne wynagrodzenie na poziomie 83,6 % przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Za konieczną uznajemy pilną analizę przyczyn tych zjawisk, jeszcze przed ostatecznym uchwaleniem Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Radni Miasta Bydgoszczy uważają, iż bez silnej Bydgoszczy nie będzie silnego województwa kujawsko-pomorskiego.