Jesteś tutaj: Home

Wszystko na temat pracy w komisjach wyborczych

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 11 marzec 2015 09:18

W samej tylko Bydgoszczy do obsługi wyborów prezydenckich potrzebne będzie ponad półtora tysiąca osób. Przedstawiamy szczegółowo procedurę zgłaszania członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Każda obwodowa komisja będzie liczyć od 6 do 8 członków (w Bydgoszczy będzie ich ponad 200). Kandydaci na członków będą zgłaszani przez poszczególne komitety wyborcze kandydatów, jeden z członków będzie delegowany przez prezydenta, burmistrza bądź wójta gminy (z reguły są to urzędnicy).

 

Oznacza to zatem, że w sprawie pracy w komisji powinniśmy kierować się do lokalnych przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych. Komitety będą rejestrowane natomiast do przyszłego poniedziałku (16 marca). Następnie każdy z komitetów musi do 26 marca zarejestrować kandydata, który musi uzyskać poparcie przynajmniej 100 tys. wyborców. Dopiero wówczas dany komitet uzyska prawo do zgłaszania kandydatów na członków OKW. Należy o tym pamiętać, gdyż w internecie pojawiają się już oferty pracy w komisjach, które sygnowane są przez komitety, które w zamian oczekują z reguły pomocy przy zbiórce podpisów.

 

Następnie jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do OKW będzie większa niż liczba miejsc, to Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadza dla każdej z komisji losowanie. W praktyce zatem zgłoszenie przez komitet nie zawsze gwarantuje pracę w komisji.

 

Komitety wyborcze kandydatów do komisji będą musiały zgłosić do dnia 17 kwietnia.

 

O wynagrodzeniach

Wysokość diety za pracę w komisji wynosi dla szeregowego członka 160 zł. Przewodniczący może liczyć na 200 zł, zaś jego zastępca na 180 zł. Są to opłaty za turę, czyli gdyby doszło do dogrywki – dieta zostanie wypłacona podwójnie.

 

Członkowie komisji będą zobowiązani poza pracą w dniu wyborów, do przybycia dzień wcześniej w celu przygotowania lokalu i przeliczenia kart wyborczych. Poszczególne samorządy mogą organizować dodatkowo szkolenia dla członków, bądź tylko dla przewodniczących i zastępców, w których uczestnictwo jest oczekiwane. Nie ma jednak przepisów prawa, które przewidywałyby sankcje za nieobecność na szkoleniu.