Jesteś tutaj: Home

Dmowski nie wyobrażał sobie niepodległej Polski bez Kujaw

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne sobota, 09 sierpień 2014 12:41

Dzisiaj obchodzimy 150 rocznicę urodzin Romana Dmowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich polityków, który miał duży wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Doktor Krzysztof Kawęcki z rozmowie z nami podnosi także kwestie włączenia do życia publicznego nowych warstw społecznych.

- Przede wszystkim zawdzięczamy Romanowi Dmowskiemu odzyskanie niepodległości w roku 1918 . Miał on zarówno duży wkład polityczny, ale też w pewnym sensie wojskowy. Z jego inicjatywy powstała we Francji 100 tys. armia pod dowództwem gen. Józefa Hallera, dzięki czemu Polskę zaproszono na konferencje pokojową w Wersalu – wyjaśnia w rozmowie z nami dr Krzysztof Kawęcki - Miał on duży wpływ na unarodowienie się Polaków. Po przez swoje publikacje rozpoczął proces wprowadzania wielu warstw społecznych, w tym także warstwy chłopskiej do życia publicznego. W czasie II wojny światowej dzięki temu cały naród zdał egzamin podejmując walkę o niepodległość.

 

Doktor Kawęcki pytany przez nas o miejsce Wielkopolski i Kujaw w planie politycznym Dmowskiego przyznał - Dla niego ziemie zachodnie były niezwykle ważne. Jasno artykułował, że bez dostępu do morza, Wielkopolski i Kujaw nie będzie niepodległej Polski.

 

O tym, że dla Romana Dmowskiego nasz region był niezwykle ważny świadczy także fragment jego książki ,,Polityka Polska oraz odbudowa państwa”, w której czytamy - Poznańskie — to nie była pierwsza lepsza bierna prowincja kresowa, którą można tak lub inaczej rozporządzać, zależnie od widoków politycznych. To była zdrowa, mocna część żywej Polski, najbardziej świadomy w swej masie odłam narodu, mający najmocniej rozwiniętą wolę zbiorową i najzdolniejszy do wcielania zamierzeń w czyny. Ten odłam narodu nie pozwalał, żeby inni decydowali, czy chcą go widzieć w Polsce — on sam o swej przyszłości postanawiał i sam ją tworzył. On nie tylko chciał być w państwie polskim, ale miał coś w tym państwie do powiedzenia.

 

Chodzi tutaj oczywiście o prowincję poznańską w państwie niemieckim podzieloną na dwie rejencje: poznańską i bydgoską. Opór germanizacji na tych terenach kładli nie tylko mieszkańcy Poznania i okolic, o czym mówi się powszechnie, ale była to postawa równie silna także na Kujawach czy w samej Bydgoszczy.

 

Roman Dmowski był założycielem nurtu politycznego narodowej demokracji, która była w okresie II Rzeczypospolitej silna na terenach zachodnich, gdzie zagrożenie ze strony niemieckiej było niezwykle wysokie - Jesteśmy dumni, że mamy takiego ideowego przodka – powiedział nam Artur Zawisza z Ruchu Narodowego - Dzisiaj obchodzimy nie tylko 150 rocznicę urodzin twórcy naszego obozu politycznego, ale przede wszystkim współtwórcy niepodległej Polski. Po 1989 roku Sejm dwukrotnie przyjął uchwały doceniające jego zasługi dla Polski, co o czymś świadczy.

 

Po Romanie Dmowskim pozostał nam wielki dorobek myśli politycznej. Hołd Dmowskiemu oddał na ostatnim posiedzeniu polski Sejm, doceniajac jego wielki dorobek.