Jesteś tutaj: Home

Na terenach wiejskich przybywa mieszkańców, w miastach ubywa

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne środa, 06 sierpień 2014 12:15

W roku 2013 w województwie kujawsko-pomorskim przyrost naturalny był ujemny i wyniósł -0,30, czyli liczba zgonów przerosła urodzenia o 632 - wynika z najnowszych danych GUS. W miastach odnotowano więcej zgonów od urodzeń o 1690, za to na terenach wiejskich z powodu większej liczby urodzeń przyrost był dodatni i wyniósł 1058.

 

W ubiegłym roku według oficjalnych danych saldo migracji (różnica pomiędzy napływem i odpływem ludności na wskutek migracji) było ujemne i wyniosło 2645 osób. Za granicę wyjechało aż 1479 osób, zaś z emigracji zagranicznej na przestrzeni tego roku powróciły tylko 453 osoby.

 

Największy przyrost naturalny odnotowano w powiatach toruńskim i nakielskim. W tym pierwszym zanotowano większą liczbę urodzeń od zgonów o 269 zaś w powiecie nakielskim 211. Dużo dzieci rodziło się także w powiecie bydgoskim, gdzie przyrost naturalny wyniósł 181. W tym okresie w mieście Bydgoszczy odnotowano ujemny przyrost – 608, w Toruniu zaś -63. Toruń ma za to większy ujemny współczynnik migracji, który wynosi -3,36, w Bydgoszczy natomiast -2,74.

 

W roku 2013 dodatni współczynnik migracji odnotowano w dwóch powiatach: bydgoskim i toruńskim. W przypadku tego pierwszego wyniósł on 10,57, czyli na skutek migracji przybyło ponad 1200 mieszkańców. Populacja powiatu toruńskiego na wskutek migracji wzrosła o ponad tysiąc, co jest jednak już wynikiem nieco niższym od sąsiadującego od strony zachodniej powiatu.

 

W rezultacie, gdy zsumujemy przyrost naturalny i saldo migracji okaże się, że w roku 2013 najwięcej mieszkańców przybyło do powiatu bydgoskiego. W dużej mierze są to bydgoszczanie, którzy wyprowadzają się z miasta na spokojniejsze tereny podmiejskie.

 

Jednostki samorządowe o największym zaludnieniu na dzień 31 grudnia 2013:

Bydgoszcz – 359,4 tys. mieszkańców

Toruń – 203,4 tys. mieszkańców

powiat inowrocławski – 163,7 tys. mieszkańców

Włocławek – 114,9 tys. mieszkańców.

powiat bydgoski – 110,6 tys. mieszkańców

 

W kujawsko-pomorskim mieszka 5,4% ogółu ludności Polski.