Jesteś tutaj: Home

Kary za stanie na schodach niezgodne z Konstytucją

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne wtorek, 20 maj 2014 22:22

We wtorek Trybunał Konstytucyjny uznał, że zapisy ustawy bezpieczeństwie imprez masowych nakładających kary na kibiców łamiących regulamin stadionu, jest niezgodny z Konstytucją.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł – głosi ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Jak pokazuje praktyka, na mocy tego przepisu karano obywateli, którzy stali np. na schodach, zamiast zająć przydzielone im na bilecie miejsca.

 

Wątpliwości co tego zapisu prawnego miał Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Ten z kolei orzekł - Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628 i 829), w części zawierającej słowa „ , regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z wtorkowym orzeczeniem ten zapis ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, straci ważność za 12 miesięcy.

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie