Jesteś tutaj: Home

Unia Europejska daje dużą dowolność w kwestii ZIT

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne niedziela, 11 maj 2014 23:59

W czerwcu ubiegłego roku europoseł Tadeusz Zwiefka złożył interpelacje dotycząca unijnych regulacji w kwestii tworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z odpowiedzi udzielonej przez komisarza Johannesa Hahna wynika, że Unia Europejska daje państwom członkowskim dużą dowolność kwestii kreowania polityki miejskiej.

 Czy warunkiem otrzymania wsparcia w ramach funduszy na zintegrowane inwestycje terytorialne jest utworzenie przez Bydgoszcz i Toruń jednego ośrodka funkcjonalnego? – pytał europoseł Tadeusz Zwiefka.

 

W odpowiedzi komisarz Johannes Hahn stwierdził - Zgodnie z projektem aktu prawnego, który jest obecnie negocjowany, zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) mogą być stosowane do połączenia priorytetów jednego lub więcej programów w celu wdrożenia strategii terytorialnych w jednolity sposób. Do państw członkowskich należy określenie obszarów, na których te zintegrowane strategie zostaną zastosowane. To samo odnosi się do obszarów miejskich, gdzie zostanie wprowadzony plan zrównoważonego rozwoju miast.

 

Czy możliwe jest stworzenie dwóch strategii ZIT, które byłyby obowiązkowo uzgodnione na szczeblu województwa lub, przy braku porozumienia, na szczeblu właściwego ministerstwa? - pytał dalej parlamentarzysta.

 

ZIT są mechanizmem realizacji. Decyzja, czy i gdzie stosować ZIT, powinna zatem wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb, wyzwań i potencjału. Do kompetencji państwa członkowskiego należy podjęcie decyzji dotyczących zarządzania ZIT i ich zatwierdzania – wyjaśniał komisarz unijny.

Z tych odpowiedzi wyjaśnia jasno, że zasady tworzenia ZIT nie zostały narzucone Polsce przez Unię Europejską, jak to próbował tłumaczyć chociażby prezydenta Rafał Bruski.

 

Pytane przez posła Łukasza Krupę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, nie było wstanie podać żadnych unijnych regulacji prawnych nakazujących utworzenie w kujawsko-pomorskim jednego ZIT-u bydgosko-toruńskiego. Podsekretarz stanu poinformował posła tylko o dokumentach utworzonych przez polski rząd.