Jesteś tutaj: Home

Rozpoczyna się Triduum Paschalne

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne czwartek, 17 kwiecień 2014 15:24

Dzisiaj katolicy i prawosławni obchodzą pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa wraz z apostołami, w czasie której ustanowiono sakrament Kapłaństwa i Eucharystii. Wieczorem rozpocznie się święte Triduum Paschalne, czyli okres bezpośrednio poprzedzający święta wielkanocne.

Wielki Czwartek jest zatem w szczególności poświecony kapłanom, za których tego dnia wierni modlą się w sposób szczególny. W diecezjach biskupi odprawiają wraz z kapłanami Mszę Krzyżma, w czasie której odnowione zostają przyrzeczenia kapłańskie.

 

A powszechne jest to, że każdy z nas został posłany, aby czynić wolę Tego, który go posłał. Czynienie woli Tego, który nas posłał, jest urzeczywistnieniem tego, co dla człowieka jest najistotniejsze i najważniejsze - sensu i celu jego życia. Taka jest chrześcijańska wizja życia, dla której nie ma alternatywy. I tę świadomość trzeba w sobie nieustanie odnawiać, ożywiać - mówił w bydgoskiej katedrze biskup Jan Tyrawa do kapłanów z Diecezji Bydgoskiej.

 

W Wielki Czwartek w kościołach parafialnych odprawiana jest tylko jedna msza wieczorna zwana - Mszą Wieczerzy Pańskiej, będąca początkiem przeżywania Triduum Paschalnego. Zakończona zostanie ona przeniesieniem komunikantów z tabernakulum do ciemnicy, co symbolizuje pojmanie i uwzięcie Jezusa Chrystusa.

 

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie – pisze św. Paweł Apostoł w liście do Koryntian, który jest czytany w świątyniach w Wielki Czwartek.

 

W tym roku wyjątkowo Triduum Paschalne rozpoczyna się jednego dnia zarówno w Kościele Katolickim oraz Prawosławnym, który pozostał wierny Kalendarzowi Juliańskiemu.

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie