Jesteś tutaj: Home

Polska wymiera – rok 2013 najgorszy od czasu II wojny światowej

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne sobota, 01 luty 2014 13:34

Główny Urząd Statystyczny podsumował od strony demograficznej rok 2013, dane nie są jednak zbyt optymistyczne.  Liczba urodzeń była mniejsza od liczby zgonów o około 15 tys., zanotowano także szczególny wzrost emigracji ekonomicznej.

 

GUS szacuje, że na pobyt stały za granicę w 2013 roku wyjechało około 22 tys. Polaków, czyli prawie czterokrotnie więcej niż było to w roku 2012.

 

W opinii Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przyczyną ujemnego przyrostu naturalnego w Polsce jest trudna sytuacja ekonomiczna. W obawie o zapewnienie bytu materialnego rodzinie Polacy nie decydują się na potomstwo.

 

W kujawsko-pomorskim w roku 2013 ubyło niecałe 3  tys. mieszkańców. Co ciekawe w województwach sąsiadujących z nami – pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim zanotowano dodatni przyrost naturalny. Podobnie było także w małopolskim.

 

Spadająca liczba urodzeń jest dużym zagrożeniem dla systemu ubezpieczeń społecznych. Zdaniem Romana Rogalskiego z Nadwiślańskiego Związku  Pracodawców ,,Lewiatan”, gdyby wszyscy Polacy wrócili z emigracji (szacuje się ich na ponad 2 mln osób), to ZUS odzyskał by rentowność. Przyznaje on jednak, że w chwili obecnej powrót emigrantów jest niemożliwy, gdyż nie ma w Polsce dla nich pracy. 

13 kwietnia 1346 roku

Król Kazimierz III Wielki

nadał Bydgoszczy prawa miejskie