Jesteś tutaj: Home

Trybunał Konstytucyjny wzywa posłów do poprawienia ustawy śmieciowej

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 28 listopad 2013 16:44

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zbadał wnioski Rady Miejskiej Świdnika oraz posłów SLD i PiS, którzy wyrazili swoje wątpliwości co do zgodności z konstytucją zapisów tzw. ustawy śmieciowej, która od lipca reguluje zasady gospodarki odpadami w gminach.

Zdaniem TK niezgodny z konstytucją jest zapis o wysokości opłat jakie muszą ponosić mieszkańcy. Dokładniej, brakuje wyznaczenia górnej granicy opłaty, jaką mogą nakładać na swoich mieszkańców poszczególne samorządy.

 

Z tego powodu Trybunał dał posłom 18 miesięcy na poprawienie tego błędu. Po tym okresie fragment art. 6 tej ustawy przestanie funkcjonować w polskim prawodawstwie.

 

Zdaniem trybunału obowiązek wnoszenia opłaty do gminy oraz składania deklaracji jest zgodny z ustawą zasadniczą.

 

Wkrótce Trybunał Konstytucyjny zbada także skargę złożoną przez Radę Miejską Inowrocławia, popartą przez Związek Miast Polskich. Samorząd Inowrocławia uznał bowiem, że obowiązek wyłaniania firmy odbierającej odpady od mieszkańców na drodze przetargu jest niezgodny z konstytucją. Rada Miejska Inowrocławia tłumaczy to także tym, że gminne przedsiębiorstwa mogą przegrywać konkurencje z podmiotami zagranicznymi, na czym stracić mogą mieszkańcy, gdyż miejskie firmy są własnością publiczną.