Jesteś tutaj: Home

Dzień Papieski pod znakiem zrozumienia dialogu

Napisane przez  Redakcja Opublikowano w Regionalne piątek, 11 październik 2013 20:17

W niedzielę po raz kolejny obchodzić będziemy Dzień Papieski, ważny dla polskiego Kościoła dzień, który kojarzy się nam się głównie z polskim papieżem Janem Pawłem II. W opinii polskich biskupów papież Polak swoim pontyfikatem ukazywał zasady prawdziwego dialogu i to tej kwestii chcą poświęcić duchowni najwięcej uwagi w najbliższą niedzielę.

Jan Paweł II - Papież Dialogu – to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego.

 

Autentyczny dialog domaga się zachowania kilku istotnych zasad. Według bł. Jana Pawła II podstawowym warunkiem dialogu jest poszanowanie prawdy. Jej biblijne pojęcie opiera się na spotkaniu człowieka z Bogiem, na wierności Przymierzu, które w pełni objawiło się w Jezusie Chrystusie – piszą biskupi - Dialog kończy się, jeśli miejsce życzliwości zajmie wrogość czy chęć dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa od prawdy. Nie wolno bowiem godzić się na łamanie prawdy Bożej nawet kosztem utraty popularności. Św. Paweł w liście  do Tymoteusza przypomina, że: „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).       

 

Ojciec Święty Jan Paweł II, obok słów, pozostawił nam także przykład takiego dialogu. Pamiętamy choćby międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu (1986) nieustanny dialog z młodzieżą, rozmowy z przywódcami religijnymi, spotkania z dyplomatami niemal wszystkich krajów świata, przemówienia w parlamentach czy organizacjach międzynarodowych, jak chociażby w ONZ. Wszystkie te działania miały swe źródło w ciągłym dialogu Błogosławionego Papieża z Bogiem na modlitwie.