Jesteś tutaj: Home

Zmalało w Polsce poparcie dla starań Ukrainy, ale nadaj zaliczamy się do bardziej życzliwych nacji

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 03 listopad 2023 15:21
Zmalało w Polsce poparcie dla starań Ukrainy, ale nadaj zaliczamy się do bardziej życzliwych nacji European Union, 2023

Z wykonanego na zlecenie Parlamentu Europejskiego badania opinii publicznej Eurobarometr w lipcu (wyniki opublikowano w październiku) wynika, że 76% obywateli Unii Europejskiej uważa, że należy wspierać Ukrainę w jej dążeniach. Jak spojrzymy na badania z początku roku, to ten wskaźnik wzrósł od 3 punkty procentowe. Polacy plasują się zdecydowanie powyżej tych wskaźników, ale już nie tak wysoko jak jeszcze kilka miesięcy temu.

 

Najbardziej życzliwe dla Ukrainy są państwa skandynawskie, które bezpośrednio graniczą z Rosją – w Szwecji to poparcie wyraziło 97% obywateli, a w Finlandii 96%. Nie znamy wyników z Norwegii, bowiem nie należy ona do UE i w tym kraju nie przeprowadza się badań Eurobarometru. Wysokie poparcie wyrażają także Holendrzy 95%, Portugalczycy 95% oraz Duńczycy i Irlandczycy 91%. Wysoki wskaźnik widoczny jest też na Litwie 90%. Polska obok Hiszpanii, Łotwy, i Malty uzyskała wynik 83%, o punkt procentowy mniejsze poparcie wyrażają Belgowie, gdzie w stolicy Brukseli flagi Ukrainy są dość mocno eksponowane w przestrzeni publicznej. Wynik Polski jest zatem wyższy od średniej unijnej – 76%, ale jeszcze na początku roku było to blisko 90% poparcia. Wpływ na pogorszenie poparcia w Polsce mógł mieć okres wyborczy, na który nałożył się też spór o zboże.

 

Południowi sąsiedzi Ukrainy już mniej życzliwi

Najmniejsze poparcie dla starań Ukrainy wyrażają Słowacy, czyli kraj bezpośrednio z Ukrainą sąsiadujący – 51%, identyczny wynik odnotowano w Grecji. Poparcie w Bułgarii i w Czechach to odpowiednio 54% i 58%. Wśród Węgrów, którzy uchodzą za jedną z mniej życzliwych Ukrainie nacji w Unii Europejskiej poparcie dla tych starań wyraża 64% badanych, jest ono o 3 punkty procentowe wyższe niż w Austrii.

 

Nasi zachodni sąsiedzi Niemcy starania Ukrainy popierają tylko wśród 75% badanych, co jest wskaźnikiem mniejszym niż średnia dla UE.

 

Poparcie dla Ukrainy zależne jest od położenia geograficznego kraju: