Jesteś tutaj: Home

Radni nie dali wójtowi absolutorium i wotum zaufania

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz sobota, 01 lipiec 2023 09:17

W większości samorządów przyznanie wójtom, burmistrzom czy prezydentom absolutorium i wotum zaufania to tak naprawdę formalność, gmina Białe Błota należy do tych, gdzie włodarze do końca nie mogą być pewni. Wójt Dariusz Fundator po raz kolejny nie otrzymał absolutorium i wotum zaufania – z uwagi na to, że do końca kadencji zostało kilka miesięcy, nie będzie to niosło żadnych skutków prawnych dla wójta.

Konflikt pomiędzy wójtem i Radą Gminy w Białych Błotach trwa tak naprawdę od początku kadencji, natomiast głosowania nad wotum zaufania czy absolutorium to okazja dla radnych aby wyrazić swoją negatywną ocenę wobec włodarza gminy. Tak też było na wtorkowej sesji Rady Gminy.

 

Tematy jakie podnosili radni w debacie nad stanem gminy to sfinansowanie z budżetu gminy studiów MBA dla wójta Dariusza Fundatora w kwocie ponad 25 tys. zł - Wnioskowaliśmy o zwrot tych środków – przypomniała radna Magdalena Sznajder, wniosek ten wójt jednak odrzucił

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut z kolei odniósł się do wydawania przez urząd gazetki - Na 17 fotografii na 16 jest wójt – komentował Sykut - Każdy sobie wyda na koszt urzędu taką gazetkę

 

Sykut jako oś sporu radnych z wójtem wskazywał też niezrealizowanie zapisów budżetu w sprawie zatrudnienia radcy prawnego, który byłby do dyspozycji radnych. Urząd Gminy zatrudnia co prawda radcę prawnego, ale radni nie mają do niego zaufania, uważają bowiem, iż jest zbyt zależny od wójta, który jest jego przełożonym formalnie.

 

Swoje niezadowolenie radni wyrazili w głosowaniu nad wotum zaufania, gdzie wójta poparło 7 radnych, a 11 było przeciwko. W rezultacie wójt wotum zaufania za 2022 rok nie otrzymał.

 

Po tym jak Komisja Rewizyjna zarekomendowała Radzie Gminy udzielenie wójtowi absolutorium za 2022 rok można było się łudzić, że w tym głosowaniu radni zachowają się inaczej. W pewnym sensie tak było bowiem za było 7 radnych, a przeciw tylko 5, pozostali wstrzymali się od głosu. Więcej było zatem głosów za niż przeciw, ale głosowanie nad absolutorium z uwagi na swoją specyfikę zgodnie z ustawą wymaga uzyskania większości bezwzględnej, czyli w przypadku Białych Błot 11 głosów poparcia. Praktycznie wstrzymanie się od głosu jest w tego typu glosowaniach głosowaniem przeciwko wójtowi.

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z kadencji:

 

Materiał KW Nowa Lewica