Jesteś tutaj: Home

GUS prognozuje, że Polska może się jednym z najstarszych demograficznie państw Europy

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 29 czerwiec 2023 15:53

W połowie czerwca Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku dotyczące demografii. Jak czytamy w przedmowie do tego opracowania – nie są to dane zbyt optymistyczne.

Obserwowane w ostatnich latach zmiany demograficzne wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski jest trudna, a także w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian gwarantujących stabilny rozwój demograficzny. Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie trwania życia i dalszego trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności – czytamy w opracowaniu GUS, największym problemem jest według statystyków mała liczba urodzeń - Liczba młodych, mogących zastąpić osoby w wieku reprodukcyjnym będzie maleć, natomiast liczba starych wymagających wsparcia i opieki rosnąć. W opinii badaczy Polska jest krajem, w którym ta zmiana będzie szczególnie drastyczna. Z jednego obecnie z najmłodszych krajów Unii Europejskiej już w 2060 r. nasz kraj stanie się najstarszym – a proces ten jest nieuchronny i w najbliższych kilkudziesięciu latach nieodwracalny.

 

Jeszcze podczas spisu z 2011 roku największą grupę wiekową w kujawsko-pomorskim stanowiły osoby w wieku 25-29 lat w liczbie prawie 178 tys. po 10 latach w tej grupie mamy już niecałe 123 tys. osób, a najbardziej reprezentowana stała się grupa 35-39 lat z prawie 170 tys. mieszkańców. Patrząc ogólniej – w 2011 roku mieliśmy ponad 1,3 mln populacji w wieku produkcyjnym, 404 tys. w wieku przeprodukcyjnym i około 338 tys. w wieku poprodukcyjnym. Przez dekadę liczba osób w wieku produkcyjnym zmalała do 1,2 mln, skurczyła się też do 372 tys. liczba osób w wieku przeprodukcyjnym, natomiast wyraźnie do ponad 452 tys. wzrosła liczba osób w wieku porpodukcyjnym. Ta tendencja będzie się jednak dalej utrzymywać.

 

Spójrzmy jeszcze na rzeczywistość przez inne dane – w 2011 roku według GUS mediana wieku wynosiła w kujawsko-pomorskim 37,8 lat, była nieco niższa od średniej dla Polski – 38,1. Z danych z 2021 roku ta mediana w naszym województwie wzrosła do 41,9 a w Polsce do 41,7.