Jesteś tutaj: Home

Wojewoda ma wątpliwości co do niektórych zapisów regulaminu Park&Ride. W środę tematem znowu zajmą się radni

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 23 marzec 2023 08:54

Od 1 kwietnia wejść ma zmiana regulaminu korzystania z parkingów Park&Ride, która zakłada wprowadzenie biletów okresowych. Wojewoda wszczął postępowanie dotyczące uznania za nieważne dwóch paragrafów. W środę radni otrzymali z ratusza propozycję nowelizacji uchwały, która ma być głosowana w przyszłą środę. Jeżeli radni je przegłosują oznacza to, że Rada sama wyeliminuje zapisy mogące budzić wątpliwości prawne.

Chodzi o kwestie porządkowe, czyli np. zakaz palenia tytoniu lub spożywania alkoholu na tym parkingu, odkurzania samochodów, łamania przepisów BHP. Wojewoda ma też wątpliwości co do zapisów wskazujących na odpowiedzialność użytkownika z tytułu np. zanieczyszczania powierzchni oraz stwierdzenia, iż zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży.

 

Według wojewody są to wszystko kwestie bezpośrednio uregulowane czy to w kodeksie wykroczeń, kodeksie karnym oraz innych przepisów, w tym dotyczących utrzymania czystości. Tym samym zdaniem wojewody radni wchodząc tak głęboko w regulacje wykroczyli poza delegacje Rady Miasta. Chodzi o to, że te wszystkie zagadnienia regulują już inne przepisy wyższego rzędu.

 

W praktyce pojawienie się tego tematu na sesji Rady Miasta Bydgoszczy może sprawić, że czeka nas kolejna, nieplanowana debata o funkcjonowaniu Park&Ride.

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP