Jesteś tutaj: Home

Bydgoski bank szczyci się rekordowymi zyskami w 2022 roku

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz sobota, 11 marzec 2023 10:10

Bank Pocztowy powstał w 1990 roku w Bydgoszczy, przez lata coraz większe znaczenie w jego strukturze zyskiwała Warszawa, wciąż jednak głównym adresem i siedzibą jest Bydgoszcz, a dokładniej wieżowiec przy ulicy Jagiellońskiej. Bank chwali się, że 2022 rok był rekordowy, bo przyniósł zysk netto na poziomie 105 mln zł o 74 mln wyższy niż w 2021 roku. Wpływ na to miało na pewno podniesienie stóp procentowy przez NBP.

- Tak dobre wyniki Banku Pocztowego to efekt wielu czynników - wysokiego poziomu stóp procentowych NBP, zakończonych przez nas z sukcesem działań służących przywróceniu stabilności finansowej Banku w ramach Planu Naprawy, wypracowania mechanizmów przyczyniających się do poprawy w zakresie rentowności i kosztów, czy w końcu tak ważnego wzrostu efektywności naszej sieci sprzedaży. Było to możliwe pomimo wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych oraz rozpoczętego procesu wyrównywania poziomu wynagrodzeń w Banku do poziomu obserwowanego w sektorze. Dobre wyniki Banku pokazują również, że dzięki przeprowadzonym zmianom, ale także wprowadzanym nowym produktom, Bank Pocztowy może być coraz silniejszym graczem na rynku. Kontynuacja Planu Naprawy i dokapitalizowanie Banku, niezależnie od szybkiej obecnie akumulacji zysku przez Bank, ma na celu trwałe podniesienie wskaźników powyżej wymogów regulacyjnych. Po dokapitalizowaniu i określeniu docelowej struktury właścicielskiej, przygotowanie nowej strategii biznesowej na kolejne lata da podstawę do dalszego rozwoju Banku - komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

 

Na zmianę wyniku finansowego Banku w 2022 r. istotnie wpłynął wzrost wyniku z tytułu odsetek, który w 2022 r. wyniósł 410,3 mln zł i był wyższy o 205,5 mln zł (100,4%) niż w 2021 r. Wzrost wyniku odsetkowego nastąpił m.in w efekcie wzrostu stóp procentowych w 2022 r., co przełożyło się na wzrost przychodów odsetkowych o 268,3 mln zł, a także kosztów odsetkowych o 62,7 mln zł. Na wygenerowane wyniki wpływ miało także obniżenie kosztów odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, a także wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych, który w porównaniu do 2021 r. był wyższy o 11,0 mln zł. Bank odnotował wzrost kosztów działania o 38,1 mln zł, tj. o 18,5%, w efekcie wyższych kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów osobowych o 19,7%, w wyniku wzrostu wynagrodzeń.

 

Bank Pocztowy, jako pierwsza instytucja w Polsce, udostępnił także kartę biometryczną dla klientów indywidualnych, przy współpracy z organizacją kartową Mastercard oraz debetową kartę wirtualną. Bank intensywnie rozwija jednocześnie możliwości brania przez Klientów kredytów on-line. W pierwszym kwartale 2023 r. proces udzielenia kredytu on-line będzie mógł zamknąć się już w ciągu 15 minut. W drugim półroczu 2022 r. nastąpiło uruchomienie weryfikacji tożsamości poprzez usługę AIS w procesie ROR – informuje Bank Pocztowy.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: