Jesteś tutaj: Home

Mniej dzieci w małżeństwach, więcej w związkach nieformalnych

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 08 luty 2023 16:58

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o polskich rodzinach pozyskane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego (dane na 31 marca 2021 roku). Pokazują one spadek liczby rodzin co wynika z tendencji wyludniania się polski, coraz mniej jest jednak też tradycyjnych rodzin opartych o związek małżeństwa, przybywa natomiast nieformalnych związków. Przyglądamy się danym dla Polski oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

W momencie przeprowadzenia spisu funkcjonowało w kujawsko-pomorskim ponad 393,2 tys. małżeństw (formalnych) to ponad 13% mniej niż wykazał spis z 2011 roku. Średni spadek dla Polski to 7,4%, zatem w naszym województwie spadek tradycyjnych małżeństw jest bardziej widoczny. Małżeństw z dziećmi było w naszym województwie ponad 222 tys., bez dzieci prawie 171 tys., wciąż zatem dominują małżeństwa z dziećmi, choć w 2011 roku był to stosunek 301,6 tys. do 151,8 tys. Mamy zatem spadek liczby małżeństw z dziećmi o 35,7%, w skali całego kraju jest to ubytek mniejszy ok. 22%.

 

Przybyło natomiast nieformalnych związków z 17,9 tys. w 2011 roku do 33,9 tys. w 2021 roku. W 18,9 tys. tych związków wychowywane są dzieci, gdy w 2011 roku było 10,3 tys. takich sytuacji. Liczba nieformalnych związków wzrosła zatem w kujawsko-pomorskim o ponad 93,7%., gdy średnia dla kraju to 74,6%.

 

Zarówno w skali kraju oraz naszego województwa zauważany jest spadek liczby samotnych rodziców, choć jest to zmiana dość niewielka.

 

O ile w 2011 roku w kujawsko-pomorskim ponad 75% rodzin stanowiły tradycyjne małżeństwa, z tego w 50% wychowywane były dzieci, to już w 2021 roku ten wskaźnik spadł do 71%, a liczba małżeństw z dziećmi do 40,2%. W 2011 roku związki nieformalne stanowiły 2,9%, w 2021 roku wzrosły do 6,1%. Procent dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców wzrósł w kujawsko-pomorskim z 21,9% w 2011 roku do 22,8% (w liczbach bezwzględnych liczba samotnych rodziców jest mniejsza).