Jesteś tutaj: Home

Rok 2023 ma aż 11 patronów. Refleksja na tymi postaciami będzie towarzyszyć nam w najbliższych miesiącach

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne niedziela, 01 styczeń 2023 16:52
Tablica na Urzędzie Wojewódzkim Tablica na Urzędzie Wojewódzkim

Zgodnie ze zwyczajem patronów roku uchwalają Sejm i Senat, ponadto swoich patronów mogą ustanawiać też samorządy lokalnie. Jeżeli chodzi o ogólnopolskich patronów 2023 roku to na pewno ciekawymi postaciami będą dla nas Wojciech Korfanty i Mikołaj Kopernik.

20 kwietnia przypadnie 150 rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, którego można uznać też za jednego z ojców niepodległości Polski, często ta postać jest pomijana, stąd też warto w tym szczególnym roku poświęcić jemu więcej uwagi - Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, jako poseł do niemieckiego Reichstagu głośno żądał przyłączenia do Polski ziem zaboru pruskiego, w tym Górnego Śląska. W czasach II Rzeczypospolitej był członkiem Naczelnej Rady Ludowej, kierującej zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego, w wyniku którego najbardziej uprzemysłowione tereny Górnego Śląska stały się częścią Polski. W drugiej połowie 1923 r. był wicepremierem rządu Wincentego Witosa, zaś w okresie sanacji stał w opozycji, czego wynikiem była przymusowa emigracja i pobyt w więzieniu. „Zawsze wierzył w Polskę, dla której poświęcił całe swoje życie – czytamy w uchwale Sejmu RP.

 

Żeby poświęcić więcej uwagi Korfantemu okazja nadarzy się już za kilka dni, bowiem 4 stycznia przypadnie rocznica jego wizyty w Bydgoszczy. W czasie trwania Powstania Wielkopolskiego, 4 stycznia 1919 roku Korfanty uczestniczył w dzisiejszej siedzibie Urzędu Wojewódzkiego (wówczas siedziba Rejencji Bydgoskiej) w polsko-niemieckie negocjacje, strona polska i niemiecka przedstawiły sobie wówczas wzajemnie postulaty. Dla uczczenia tego wydarzenia w styczniu 1920 roku, w setną rocznicę powrotu Bydgoszczy do Polski odsłonięto na Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy tablicę pamiątkową upamiętniającą Korfantego.

 

Mikołaj Kopernik będzie z kolei patronem 2023 roku decyzją Senatu RP - Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmując uchwałę w 550. rocznicę urodzin tego Wielkiego Polaka, chce po raz kolejny przypomnieć jego postać i zasługi, na stałe obecne w naszej społecznej świadomości. To przypomnienie ma na celu uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym – piszą senatorowie w uchwale. Mikołaj Kopernik został zapamiętany jako ten, który ,,wstrzymał słońce i ruszył ziemie”, wcześniej wierzono, że słońce obraca się wokół ziemi, dopiero w XVI wieku Mikołaj Kopernik udowodnił, że jest inaczej, iż to ziemia obraca się wokół słońca. Dzisiaj jego odkrycia możemy potwierdzić chociażby dzięki lotom w kosmos. Kopernik urodził się w Toruniu, stąd też szczególny jego związek z naszym regionem. Decyzją Sejmiku Województwa Mikołaj Kopernik jest też patronem roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

Sejm RP ustanowił również jako patronów 2023 roku: Pawła Edmunda Strzeleckiego, który jako naukowiec, jako pierwszy Polak okrążył ziemię w celach naukowych. Aleksandra Fredrę, którego specjalnie, z uwagi na bogaty dorobek literacki, nie trzeba przedstawiać. Aleksandrę Piłsudską od 1921 roku żony Józefa Piłsudskiego, wcześniej aktywna jako działaczka niepodległościowa. Maurycego Mochnackiego, działacza niepodległościowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu, uczestnika Powstania Listopadowego. Jadwigi Zamoyskiej, żony generała Władysława Zamoyskiego, zaangażowana była patriotycznie i w dziedzinie praw kobiet. Ostatnim patronem sejmowym jest Jerzy Nowosielski, wybitny malarz, rysownik, filozof i myśliciel religijny.

 

Senat RP oprócz Mikołaja Kopernika, uhonorował też jako patronów roku wybitnego malarza Jana Matejkę i literatkę Wisławę Szymborską – postacie, bardzo dobrze znane.

 

W Bydgoszczy Rada Miasta Bydgoszczy ustanowiła rok 2023 pod patronatem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz Andrzeja Szwalbe.

 

13 kwietnia 1346 roku

Król Kazimierz III Wielki

nadał Bydgoszczy prawa miejskie