Jesteś tutaj: Home

Fitch sugeruje potrzebę podwyżki taryf za wodę i ścieki w MWiK

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz poniedziałek, 02 styczeń 2023 06:55

Agencja Ratingowa Fitch Ratings utrzymała ocenę ratingową Miejskich Wodociągów i Kanalizacji na stosunkowo dobrym poziomie BBB+, wskazując jednocześnie na potrzebę podniesienia taryf za wodę i ścieki dla zniwelowania skutków inflacji oraz wskazując na ryzyka związane z opóźnieniami w realizacji projektu budowy systemu kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy.

Ocena ratingowa to najprościej ujmując ocena wiarygodności finansowej, czym rating jest wyższy, tym podmiot wiarygodniejszy, przez co pożyczanie jemu jest obarczone mniejszym ryzykiem. Ocena BBB+ jest dość bliska najwyższej kategorii ocen A. Zdaniem Fitch na razie nie ma jednak wskaźników, aby rozważać podniesienia ratingu MWiK w najbliższej przyszłości.

 

Zdaniem Fitch Ratings na wysoką ocenę MWiK wpływa jego pozycja naturalnego monopolisty w Bydgoszczy oraz w gminach ościennych. Ryzyka wynikać mają natomiast z wysokiej inflacji, która w październiku przekroczyła 17%, co pogarsza rentowność spółki. Zdaniem Fitch na początku 2023 roku MWiK powinien podnieść taryfy za wodę i ścieki, pada nawet preferowana propozycja 12%. Od kilku lat taryf nie zatwierdza jednak ani MWiK, ani jego właściciel (w tym wypadku Miasto Bydgoszcz), ale państwowa instytucja Wody Polskiej. W praktyce wygląda to tak, że MWiK występuje z propozycją nowych taryf do Wód Polskich. Część polskich wodociągów wystąpiło już z wnioskami o podniesienie taryf, Wody Polskie zazwyczaj jednak zgadzały się na znacznie niższe podwyżki.

 

Kolejne ryzyka jakie wskazuje Fitch Ratings związane są z dofinansowanym z Unii Europejskiej programie budowy kanalizacji deszczowej, którego ukończenie znacznie się opóźnia. Fitch szacuje,że dotychczas wykonano tylko 30% całości zadania, a całość musi być gotowa do końca 2023 roku, inaczej grozi utrata dotacji unijnej.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: