Jesteś tutaj: Home

Ukraińcy zaczynają rejestrować się jako bezrobotni

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne piątek, 16 grudzień 2022 10:45

Ostatnie opracowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wskazują, że powoli zaczyna występować problem bezrobocia wśród Ukraińców w naszym województwie – przynajmniej formalny, bowiem wcześniej Ukraińcy mający problem ze znalezieniem pracy, po prostu się nie rejestrowali. Główna bariera to nieznajomość polskiego języka.

Z ankiety przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy wynika, że język polski zna tylko 11,8% uchodźców, pozostałe 88,2% widnieje jako nieznający naszego języka.

 

Do tej pory samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego nadały PESEL 45 tys. uchodźców, realna liczba Ukraińców będzie większa, bowiem nie wszyscy zgłaszają się po PESEL. Od marca na podstawie uproszczonej procedury zatrudnienia w ramach specustawy zatrudniono w naszym województwie ok. 19,2 tys. razy, niektóre osoby, które zmieniały w tym czasie pracę będą liczone zatem w tym wykazie więcej razy. Prawie 7 tys. to powierzenia pracy na terenie Bydgoszczy, gdzie pracujących Ukraińców jest zdecydowanie najwięcej.

 

Z danych na koniec września – takie najnowsze udostępnia WUP – mamy zarejestrowanych w naszym województwie 3,5 tys. osób bezrobotnych. Jest to jednak niewielki procent w stosunku do ogółu wszystkich bezrobotnych 55 tys. w skali województwa – dokładnie 1,3%. W Bydgoszczy jako bezrobotnych zarejestrowano 87 Ukraińców – czyli 2,5% ogółu bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowano w Toruniu 158 osób z Ukrainy – 4,5% ogółu bezrobotnych, przez co zjawisko bezrobocia wśród uchodźców jest najbardziej widoczne w tym mieście.

 

Jeżeli chodzi o zatrudnionych uchodźców – to 52,3% ogółu zatrudnionych od marca (w trybie specustawy) pracuje w przetwórstwie przemysłowym.