Jesteś tutaj: Home

Z pieniędzy na pomoc Ukraińcom kupiono buty sportowe za 749 zł. Zdaniem wojewody nic się specjalnego nie stało

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 08 grudzień 2022 10:02

W połowie listopada ujawniliśmy w jaki sposób Fundacja Bezpieczny Świat wydatkowała środki jakie wojewoda przyznał jej na pomoc Ukraińcom przebywającym w Polsce w ramach speucstawy. Z puli 65 tys. zł wydatkowano m.in. 749 zł na jedną parę butów sportowych, nie brakuje też faktur z restauracji. Wojewoda poproszony o odniesienie się do sprawy nie widzi jednak w tym nic złego, co więcej fundacja będzie za jego pośrednictwem otrzymywać kolejne fundusze.

Szerzej o sprawie piszemy: Buty za 750 zł, zlecenia w firmie prezes fundacji – spore wątpliwości co do zasadności wydatków z funduszy pomocy uchodźcom.

 

Główne wątpliwości jakie pojawiają się po lekturze faktur to wydatkowanie około 30 tys. zł na wydruki podręczników, w firmie której współwłaścicielką jest prezes fundacji. Wojewoda zatem przekazał środki fundacji, a jej prezes zamówiła usługę w swojej prywatnej firmie. Analizując wydatki na te wydruki wątpliwość budzi koszt wydruku podręcznika pt. ,,Raz dwa trzy”, za który firma prezes fundacji otrzymała 104,5 zł za druk każdego egzemplarza I tomu i 116 zł drugiego tomu. Budzi to nasze wątpliwości, bowiem w księgarniach internetowych, także mających swoje sklepy stacjonarne w Bydgoszczy ten podręczniki są dwukrotnie tańsze.

 

Urząd Wojewódzki zapytaliśmy, czy wojewoda nie miał wątpliwości, że beneficjent zleca wykonanie wydruków należącej do firmy prezes - Czy nie budziło takie postępowanie beneficjenta wątpliwości etycznych oraz obaw, iż może to być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną w świetle dyrektywy klasycznej? Czy Pan Wojewoda nie uważa, iż wydatkowanie na podręcznik pt. ,,Raz dwa trzy" w firmie współnależącej do prezes fundacji przeszło dwa razy tyle środków, niż oferują to księgarnie, jest niegospodarnością?

 

Urząd Wojewódzki ma na to lakoniczną odpowiedź - Cena jednostkowa druku 1 podręcznika „Raz, dwa, trzy” jest na poziomie cen druku pozostałych podręczników wyszczególnionych na fakturze nr FS84/08/2022 z dnia 12.08.2022 r. przedstawionej przez Fundację Bezpieczny Świat.

 

Kolejne wątpliwości budzi zakup jednej pary butów trekingowych za 749 zł, czy drugiej za 449,99 zł, do tego są dresy sportowe powyżej 200 zł za sztukę. Mamy faktury z restauracji, czy zakup kart podarunkowych do sklepów, które w praktyce uniemożliwiają kontrolę nad tym jak te środki zostały wydane. Wojewodę pytaliśmy o to czy buty za 749 zł nie zbudziły jakiś wątpliwości - Faktura przekazana przez Fundację Bezpieczny świat na kwotę 749,99 zł została uwzględniona, ponieważ zgodnie z wytycznymi był to zakup w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego województwa i buty zostały przeznaczone dla jednego z obywateli Ukrainy. Wobec powstałych wątpliwości, zgodnie z § 5 umowy, skierowano zapytanie do Fundacji Bezpieczny Świat o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, czy zakup butów był działaniem niezbędnym związanym z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy – odpowiada Urząd Wojewódzki.

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: