Jesteś tutaj: Home

Młyny Rothera stały się Centrum Nauki i Kultury

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 27 październik 2022 12:04
Młyny Rothera stały się Centrum Nauki i Kultury Fot: Budimex

W środę radni zmienili statut Parku Kultury, który mieścił się w Młynach Rothera (jako instytucja nimi zarządzająca), zmiany tak naprawdę sprowadzają się do zmiany nazwy na Centrum Kultury i Nauki Młyny Rothera. Nowa nazwa ma bardziej odzwierciedlać profil, w kierunku którym zmierzają Młyny Rothera.


Biorąc pod uwagę założenia projektowe zawarte we wnioskach o dofinansowanie, a także oczekiwania społeczności lokalnej wobec nowej instytucji kultury uznano za zasadne rozszerzenie katalogu działalności instytucji, dające możliwość jej rozwoju, szczególnie w obszarze popularyzacji nauki, edukacji i dziedzictwa oraz wspierania branż kreatywnych – napisano w uzasadnieniu do uchwały - Nowa nazwa oraz statut instytucji

określają jej docelowe funkcje oraz przedmiot działania. Celem instytucji ma być wykorzystanie potencjału nauki i kultury do wszechstronnego rozwoju kompetencji odbiorów poprzez trzy główne nurty działalności: popularyzację nauki oraz edukacji, tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju kreatywność raz upowszechnianie wiedzy z zakresu tożsamości i dziedzictwa kulturowego miasta i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości wodnej.

 

Uchwała Rady Miasta nie sprowadza się jednak tylko do zmiany nazwy, ale też poszerzono w statucie katalog działań, aby uwzględniał w szerszym stopniu elementy związane z propagowaniem nauki.

 

Młyny Rothera przygotowują się obecnie do otwarcia pierwszej wystawy ,,Węzły”. Będzie to swego rodzaju opowieść o Bydgoszczy, ze szczególnym podkreśleniem wpływu na miasto żeglugi śródlądowej. Wystawa ma opowiadać też o codziennym życiu przeszłych pokoleń bydgoszczan, którzy żyli z żeglugi. Wystawa otwarta zostanie już w listopadzie. Obecnie trwają też prace nad projektem Młyn Maszyna, czyli interaktywną próbą przywrócenia dawnego przeznaczenia, czyli produkcji chleba, tym razem chodzi jednak, aby w atrakcyjny sposób pokazać odbiorcy na czym polegał ten proces.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: