Jesteś tutaj: Home

Województwo niechętnie tnie planowane wydatki ze środków europejskich na drogi. Kolej specjalnie nie zyskuje

Napisał  Opublikowano w Regionalne piątek, 21 październik 2022 17:42

Od wielu miesięcy trwają negocjacje pomiędzy Komisją Europejską i Zarządem Województwa nowego programu operacyjnego, rozmowy są dość trudne, analizując pojawiające się dokumenty można zauważyć, że osią sporu jest to jak duże środki województwo wyda na infrastrukturę drogową, której z kolei Bruksela jest niechętna. Portal Kujawski jako jedyne medium w regionie do tej pory zajmował się tematyką.

 

W piątek światło ujrzała już 6 wersja programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (taką będzie nosił nazwę). W wyrażonym w czerwcu stanowisku Komisja Europejska oszacowała, że jeżeli chodzi o infrastrukturę to Kujawsko-Pomorskie chce aż 59% alokacji przeznaczyć na standardowe drogi, a tylko 41% na zrównoważony transport. Bruksela oczekuje, aby na zrównoważony transport wydano więcej środków. Fakt istnienia o to sporu na jednej sesji Sejmiku Województwa potwierdził marszałek Piotr Całbecki. Jak wskazywaliśmy w naszych analizach, nasze województwo nie planuje żadnych istotniejszych inwestycji w infrastrukturę kolejową.

 

21 października opublikowano propozycję programu operacyjnego w wersji 6.0, planowane wydatki na inwestycje drogowe spadły w nim z 144 mln euro do 136 mln euro, czyli bardziej jest to takie ,,małe skubanie”, niż realna zmiana podejścia. Z tych środków ma powstać 12 obwodnic i zmodernizowane lub wybudowane ma być 64 km dróg (tak wynika z zestawienia przewidywanych efektów).

 

O kilka mln zwiększono też planowane wydatki na tabor kolejowy, do kwoty 41,6 mln euro, z planem zakupu 5 nowych pociągów. Dodatkowo 22,1 mln euro planowane jest na pasażerski transport multimodalny. Pojawił się też plan zakupu 19 nowych autobusów. Widzimy zatem chęć zwiększenia wskaźników dla transportu zrównoważonego głównie poprzez inwestycje w tabor.


W miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego poprzez inwestycje w infrastrukturę szynową. Priorytetowe wsparcie zostanie również zapewnione dla projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego powiązanych z wprowadzaniem integracji taryfowej lub wdrażaniem koncepcji „Mobilność jako Usługa” (MaaS) – czytamy w wersji 6.0 propozycji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza - Inwestycje w infrastrukturę drogową wykorzystywaną do ruchu pojazdów samochodowych nie wykorzystywanych w transporcie publicznym będą wyłączone ze wsparcia, z wyjątkiem narzędzi cyfrowych, obiektów „park&ride” i środków ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg

 

Druga część cytowanego fragmentu może wskazywać, że Bydgoszczy może być trudno uzyskać środki na modernizację ulicy Nakielskiej, trudno powiedzieć na ile możliwe będzie przeforsowanie wsparcia w oparciu o elementy poprawiają bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.