Jesteś tutaj: Home

Zdaniem radnych Sejmiku Województwa bez podwyżek cen egzaminów nie będzie miał kto ich przeprowadzać

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 29 wrzesień 2022 18:22

W poniedziałek Sejmik Województwa przyjął stanowisko, w którym wyraża zdanie, iż Ministerstwo Infrastruktury powinno nie tylko podnieść maksymalne stawki za egzaminy na prawo jazdy, ale też ustalić ramy, aby wzrastało ono automatycznie wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Miałoby to poprawić kondycję Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, ale też poprawić komfort dla zdających.

Obecne stawki ustalono w 2013 roku, czyli przez blisko 9 lat nic się nie zmieniło, choć minimalne wynagrodzenie wzrosło mniej więcej dwukrotnie. Podległe marszałkom WORD-y raczej wychodziły na plus i samorządy nie musiały do nich dokładać, w kujawsko-pomorskim problem dotykał jedynie WORD we Włocławku. W ostatnim czasie jednak także WORD w Bydgoszczy i w Toruniu ma problemy ze zbilansowaniem się. Ostatnio sporo problemów zdającym sprawiły też protesty pracowników WORD-ów, które dotknęły także Bydgoszcz.

 

Zdaniem radnej PiS Małgorzaty Taranowicz dzisiaj w WORD-ach pracują głównie emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych (mający szybciej wiek emerytalny), którzy traktują to zajęcie jako możliwość dorobienia sobie do emerytury, co pokazywać ma, że do pracy w roli egzaminatora w WORD specjalnie mało kto się garnie. Z tego też powodu Sejmik Województwa stanowisko przyjął bez głosów sprzeciwu - Stabilne źródło finansowania ośrodków ruchu drogowego może zapewnić wprowadzeniedo przepisów ustawy o kierujących pojazdami mechanizmu, przy pomocy którego poziom opłat za przeprowadzanie egzaminu mógłby być regulowany wskaźnikowo przy użyciu wiarygodnych danych statystycznych. Takim wskaźnikiem jest np. udział poszczególnych stawek opłat za egzaminy różnych kategorii prawa jazdy w kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w2013 roku, w którym to wprowadzono aktualnie obowiązujące opłaty – czytamy w stanowisku, w którym radni oczekują uzależnienia stawek od wskaźników publikowanych przez GUS - W opinii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dalsza zwłoka w podjęciu proponowanych działań spowoduje powstanie istotnych problemów w funkcjonowaniu przeważającej liczby ośrodków ruchu drogowego w Polsce, a to przełoży się na ograniczenie dostępu obywateli do realizowania ich praw do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, ograniczenia możliwości zdobywania kwalifikacji oraz utrudnień w realizowaniu obowiązków wynikających z zatrudnienia.