Jesteś tutaj: Home

Fitch obniża rating Bydgoszczy. To kolejny sygnał, że w miejskich finansach źle się dzieje

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 27 wrzesień 2022 12:56

Fitch Ratings poinformował dzisiaj o obniżce ratingów części polskich miast, ocena finansowa Bydgoszczy spadła z a- na bbb+. Zdaniem Fitch Rating główną przyczyną pogorszenia ocen polskich samorządów jest rządowa reforma finansowa, która obniża wpływy samorządów. Obniżenie ratingu to nie tylko informacja dla bydgoszczan, że samorząd jest w trudniejszej sytuacji finansowej, ale też sygnał dla instytucji finansowych, że Bydgoszcz jest klientem wyższego ryzyka, co przełożyć się może na wyższe koszty kredytowania.

Reforma podatkowa wpłynie negatywnie na dochody podatkowe gmin, w szczególności na dochody JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W przypadku gmin ocenianych przez Fitch, dochody PIT stanowiły średnio ponad 25% dochodów ogółem. Naszym zdaniem, przewidziane w nowelizowanej ustawie o dochodach JST subwencje będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tego

tytułu. Gminy by przeciwdziałać spadkowi dochodów, będą zmuszone kontynuować podnoszenie podatków i opłat lokalnych – informuje agencja ratingowa Fitch w komunikacie.

 

Zdaniem Fitch samorządy z powodu spadku wpływów z PIT muszą szukać oszczędności, co w przypadku wysokiej inflacji jest bardzo trudne - Inflacja wywiera presję cenową nie tylko na dobra i usługi - ich zakup stanowił średnio 29% wydatków operacyjnych gmin ocenianych przez Fitch w latach 2017-2021 – ale również na płace, które stanowiły średnio 37% i które są sztywnym wydatkiem w budżetach JST. Ceny mediów (głównie energii), jak również paliw wzrosły bardzo dynamicznie, niwelując w znacznym stopniu działania podejmowane w celu ograniczania wydatków.

 

Fitch wskazuje też na wzrost zobowiązań kredytowych samorządów, które wynikły z podniesienia stóp procentowych przez NBP - koszty odsetkowe, które były do tej pory niewielkie w porównaniu do wielkości budżetu danej gminy, stały się wydatkiem o znaczącym udziale. W naszych scenariuszach przyjmujemy, że koszty obsługi zadłużenia wzrosną z 1,6% p.a. w 2021r. do około 6,0% p.a. w okresie prognozy.

 

Według agencji ratingowej samorządy będą zmuszone ograniczać programy inwestycyjne.

 

Z dużych miast Fitch najwyżej ocenia Warszawę z prognozą a+, do oceny a- spadły ratingi Gdańska i Poznania. Ocenę bbb+ obok Bydgoszczy uzyskał też Szczecin, Katowice, Ostrów Wielkopolski. Najgorzej z ocenianych miast wojewódzkich wypadł Rzeszów z oceną bbb.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie