Jesteś tutaj: Home

Rzecznik Praw Obywatelskich o tym dlaczego ,,Bydgoszcz Informuje” może naruszać Konstytucję

Napisane przez  Ł.R. / Rzecznik Praw Obywatelskich Opublikowano w Bydgoszcz środa, 07 wrzesień 2022 00:31

Od kilku tygodni wydawany przez bydgoski ratusz biuletyn ,,Bydgoszcz Informuje” nie jest już typowym biuletynem, bowiem zarejestrowano go w sądzie jako tytuł prasowy. Trudno nazwać go jednak niezależną prasą z uwagi na fakt, że redagowany jest przez pracowników ratusza. O tym – dlaczego tego typu prasa samorządowa – jest zagrożeniem dla demokracji piszę w ostatnim wystąpieniu do premiera Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, domagając się ograniczeń ustawowych. Poniżej przedstawiamy fragmenty tego wystąpienia wraz z dokumentacją.

,,Jak wskazywano już wcześniej w wystąpieniach Rzecznika, wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie ze sobą także ryzyko zaburzenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym, jaką jest sprawowanie społecznej kontroli nad działaniem władz zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Wiąże się to ze strukturalnym problemem zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji, który polega na znaczącym utrudnieniu sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, a w związku z tym ograniczeniu w korzystaniu z wolności prasy i innych środków społecznego przekazu określonej w art. 14 Konstytucji RP.

 

Praktyka ta może budzić wątpliwości także z punktu widzenia zgodności z innymi normami konstytucyjnymi, do których zaliczyć należy m. in. art. 20 Konstytucji RP (wolność działalności gospodarczej), czy art. 61 Konstytucji RP (dostęp do informacji publicznej). Obawy te wiążą się z tym, że samorządy mogą wydawać swoje tytuły prasowe w oderwaniu od zasad rynkowych, z pomocą środków publicznych oraz przy wsparciu zatrudnionych urzędników,którzy redagują jego treść w ramach obowiązków służbowych. Wydawana przez jednostki samorządu terytorialnego prasa jest często rozprowadzona bezpłatnie,a zatem jest pozbawiona ważnego– standardowego dla prasy prywatnej – źródła finansowania, które jest uzupełnianie ze środków publicznych. Niezależnie od powyższego,niepokojący– z punktu widzenia zasady społecznej gospodarki rynkowej – jest także udział prasy samorządowej w rynku reklamowym, który niejednokrotnie warunkuje funkcjonowanie prywatnej prasy lokalnej.

 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, biorąc pod uwagę powyższe,należy ponownie rozważyć wprowadzenie przez ustawodawcę takich rozwiązań, które w jednoznaczny sposób określą zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez władze samorządowe wszystkich szczebli. Ich brak prowadzi bowiem do pogłębiania się problemów z zakresu praktycznej realizacji wolności prasy i pluralizmu mediów na rynkach lokalnych. W związku z tym pragnę zwrócić się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie podjęcia działań dotyczących nowelizacji przepisów prawa prasowego oraz przepisów regulujących działanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, którego dotyczy niniejsze wystąpienie."

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Sprawozdanie z 3 lat pracy w Sejmie: