Jesteś tutaj: Home

Bydgoscy radni negatywnie o marszałkowskim audycie krajobrazowym. Marszałkowski projekt niekorzystny dla terminalu Emilianowo

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz sobota, 09 lipiec 2022 00:21
Bydgoscy radni negatywnie o marszałkowskim audycie krajobrazowym. Marszałkowski projekt niekorzystny dla terminalu Emilianowo Wizualizacja autorstwa PKP

Na początku czerwca Zarząd Województwa przyjął projekt audyty krajobrazowego, do którego opracowania samorządy wojewódzkie są zobowiązane przynajmniej raz na 20 lat. Nad aktualnym audytem prace trwają od 2017 roku, celem dokumentu jest m.in. identyfikacja krajobrazów priorytetowych, w celu późniejszej ich ochrony. Jak się okazuje, przyjęty projekt kłóci się z planami rozwojowymi Bydgoszczy.

 

Audyt Zarząd Województwa przyjął 8 czerwca, ale dopiero 24 czerwca rozesłany został do samorządów w celu opiniowania. Z uwagi na początek wakacji jest to niefortunny okres, bowiem gminy i powiaty mają tylko 30 dni na odniesienie się do dokumentu, brak opinii traktowany jest jako ,,milcząca akceptacja”. Z racji okresu wakacyjnego, wiele samorządów w lipcu się jednak nie spotyka.

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy w kilka dni przeanalizowała dokument i na sesję Rady Miasta w dniu 29 czerwca wniesiono projekt, w którym bydgoski samorząd negatywnie ocenia audyt. Dyrektor MPU Anna Rembowicz-Dziekciowska oceniła, że dokument zawiera niekorzystne dla planowanego w Emilianowie terminalu. W uzasadnieniu do uchwały napisano - Jednym z krajobrazów priorytetowych, wskazanych w projekcie Audytu krajobrazowego, jest teren oznaczony kodem 04-315.35-43, obejmujący w granicach miasta Bydgoszczy tereny sąsiadujące z przyszłym terminalem intermodalnym Bydgoszcz-Emilianowo i Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. (...) Obszar ten, zgodnie z przestrzenną polityką miasta, będzie podlegał przekształceniom w myśl określonych w Studium kierunków. Ze względu na istniejące produkcyjno-usługowe zainwestowanie terenu, związane z funkcjonowaniem m.in. Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, uwzględniając potrzeby rozwojowe miasta, Rada Miasta Bydgoszczy przyjmuje stanowisko, że obszar krajobrazu priorytetowego oznaczonego kodem 04-315.35-43 powinien zostać ograniczony do terenów zwartych kompleksów leśnych, związanych z przyrodniczo-krajobrazową charakterystyką Puszczy Bydgoskiej.

 

Rada Miasta Bydgoszczy bez większej dyskusji jednogłośnie opowiedziała się za negatywnym zaopiniowaniem audytu krajobrazowego.

 

12 lipca zbierze się natomiast Rada Gminy Nowa Wieś Wielka, która również w przedmiotowym fragmencie dotyczącym Emilianowa, chce negatywnie zaopiniować audyt krajobrazowy.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie