Jesteś tutaj: Home

Ponad 90% Polaków za neutralnością klimatyczną Europy do 2050 roku, ale wyrażamy lekką nieufność

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne czwartek, 09 czerwiec 2022 15:49
Ponad 90% Polaków za neutralnością klimatyczną Europy do 2050 roku, ale wyrażamy lekką nieufność European Union

W zleconym przez Parlament Europejski badaniu opinii publicznej ,,Eurobarometr” zapytano Europejczyków, czy popierają dążenie do neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 roku, z planem ograniczenia emisji CO2 do 2030 roku na poziomie 55% w stosunku do roku 1990. 90% obywateli państw Unii Europejskiej zgadza się z tą polityką – największe poparcie ma ona w Portugalii (99% respondentów) i na Węgrzech (96%), najmniejsze w Finlandii (75%) i w Rumuni (79%).

Od dłuższego czasu Unia Europejska podejmuje działania, których celem jest ograniczenie emisji CO2, czego elementem jest mocno komentowana ostatnio dyskusja o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku. Elementem tej polityki jest też odchodzenie od wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania jak węgiel. Na wniosek Polski Unia zgodziła się, aby przejściowym paliwem zamiast węgla był gaz.

 

Największe poparcie taka polityka ma wśród obywateli Portugalii i Węgier, w Polsce poparcie dla niej wyraziło 92% ankietowanych, czyli więcej niż chociażby w Niemczech. Przy czym zdecydowanie taką politykę poparło 28% polskich respondentów (najniższy wskaźnik w całej UE), ale co do zasady zgadza się z tym kolejne 64% badanych, co daje łącznie 92%. Może to sugerować, że Polacy są zdecydowani na ten krok, ale obawiają się niekorzystnych skutków ekonomicznych odchodzenia od paliw kopalnianych. Lekki sprzeciw wobec tej polityki wyraziło jedynie 6% polskich respondentów; 2% nie ma zdania w tej sprawie.

 

Z naszych bezpośrednich sąsiadów najbardziej sceptyczni są Czesi, gdzie poparcie dla polityki klimatycznej wynosi 77%, w Słowacji jest to tylko jeden punkt procentowy więcej.

 

Zdaniem Europejczyków Polska powinna dostać fundusze jak będzie respektować praworządność

Jedno z pytań ,,Eurobarometru” dotyczyło bezpośrednio Polski. Mianowicie, czy Polska powinna otrzymać środki z Funduszu Odbudowy Europy w ramach KPO, jeżeli będą wątpliwości co do przestrzegania w naszym kraju praworządności - 81% Europejczyków uważa, że zależność od przestrzegania praworządności powinna mieć miejsce. Największe poparcie dla takiego rozwiązania notuje się: na Cyprze (93% badanych), w Portugalii ( 91% badanych) i w Grecji (90% badanych). Najmniejsze: w Polsce (72% badanych), w Holandii (73% badanych) i na Słowacji (74%), Również Czesi tylko w 74% popierają ten kierunek. Największe głosy sprzeciwu wobec karania Polski według tego badania mają miejsce na Słowacji (18% badanych), w Estonii (17% badanych) oraz w Słowenii i w Austrii (po 16% badanych). Tyle samo Polaków negatywnie ocenia mechanizm pieniądze za praworządność. Pokazuje to, że w polskim społeczeństwie większość respondentów nie jest przeciwna unijnej kontroli praworządności.

 

Jeżeli chodzi o Węgrów, które również mogą mieć zagrożone fundusze, jednocześnie traktowani są jako główny sojusznik Polski, tam 77% społeczeństwa popiera mechanizm pieniądze za praworządność w Polsce, a sprzeciw wyraża tylko 15% badanych.