Jesteś tutaj: Home

Fitch uzależnia rating Bydgoszczy od rekompensat rządu za Polski Ład

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz wtorek, 10 maj 2022 20:58

Fitch Ratings podtrzymał ocenę ratingową Bydgoszczy na poziomie międzynarodowym AA-, utrzymując Bydgoszcz podobnie jak pozostałe duże miasta na liście obserwacyjnej, co jest pokłosiem zmian w podatku dochodowym jakie wprowadził rząd i zamierza wprowadzić. Jak można wyczytać z oceny ratingowej . Rating to przede wszystkim określenie wiarygodności kredytowej i finansowej ocenianej jednostki, czym wyższy rating, tym możliwe uzyskiwanie kredytów inwestycyjnych na lepszych warunkach.

 

Fitch Ratings zauważył również, że w ostatnich miesiącach zadłużenie Bydgoszczy spadło poniżej 1 mld zł, do 952 mln zł w 2021 roku.

 

Zdaniem Fitch Ratings dzisiaj największą niepewność dla Bydgoszczy wywołuje planowane obniżenie od 1 lipca podatku dochodowego z 17% do 14, bowiem wpływy z PIT to jedne z kluczowych źródeł finansowania miast - odzwierciedla naszą niepewność co do możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na budżet Bydgoszczy – czytamy w ratingu.- Przewidywane zmiany wpłyną przede wszystkim na system finansowania polskich gmin, dodatkowo zmniejszając ich dochody podatkowe, które już w pierwotnej wersji reformy podatkowej miały być niższe.

 

Fitch wskazuje, że jest to czynnik ryzyka, jednocześnie jednak zaznacza, że na dzisiaj jest w tej sprawie wiele niewiadomych - Na chwilę obecną trudno oszacować, czy proponowana ostatnio nowelizacja ustawy może jeszcze bardziej zwiększyć różnicę między spadkiem dochodów, a rekompensatą z budżetu państwa, ponieważ szczegółowe rozwiązania ustawy nie są obecnie znane. Gminy będą zmuszone do podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, takich jak podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz ograniczenie wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów.

 

Wynika z tego najprościej wyjaśniając, że na dzisiaj mamy głównie hasłową zapowiedź obniżenia podatku dochodowego, bez opracowania konkretnych projektów ustaw, co nie pozwala ocenić na ile rząd w inny sposób zrekompensuje samorządom tę stratę. Fitch ocenia też, że Bydgoszcz nawet w przypadku mniej korzystnych rekompensat, jest wstanie w perspektywie kilku lat przy dobrej koniunkturze odrobić stratę - Polski Ład zmniejszy wpływy Bydgoszczy z podatku PIT o 14% w 2022 r., ale dobra koniunktura gospodarcza powinna sprzyjać odbudowie tych wpływów w perspektywie średnio- i długoterminowej, a Bydgoszcz nadal będzie osiągać ponadprzeciętne dochody podatkowe na mieszkańca

 

Fitch obniżenie ratingu Bydgoszczy lub usunięcie miasta z listy obserwacyjnej (co odebrane byłoby przez rynki jako poprawienie sytuacji finansowej) uzależnia od propozycji rekompensujących rządu.

 

Fitch wskazuje też, że czynnikiem ryzyka dla finansów Bydgoszczy jest to, że w 90% miasto zadłużone jest w złotówkach, z tego w 78% według zmiennej stopy, zatem podwyżki stóp procentowy są również czynnikiem ryzyka.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie

 

Sejm RP... W obronie Szpitala "Biziela"....

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Środa, 22 czerwca 2022
go Środa, 22 czerwca 2022