Jesteś tutaj: Home

Prezydent RP Andrzej Duda nadał Piotrowi Kostyło tytuł profesora

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz sobota, 30 kwiecień 2022 10:36

Bydgoskie środowisko akademickie ma od kilku tygodni kolejnego profesora, w marcu prezydent Andrzej Duda nadał tytuł profesorski Piotrowi Kostyło, którego możemy już właśnie tytułować profesorem. Na swojej drodze naukowej miał chociażby uniwersytet w Oxfordzie oraz Uniwerystet Gregoriański w Rzymie, od 2004 roku jest związany głównie z bydgoskim Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.

Profesor Piotr Kostyło – bydgoszczanin, ukończył VI Liceum Ogólnokształcące, magister prawa oraz teologii, doktor filozofii, doktor habilitowany pedagogiki, profesor zwyczajny w zakresie nauk społecznych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2004 roku zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, gdzie w 2009 roku, na podstawie monografii naukowej pt. Wykluczanie jako problem filozofii edukacji. Komentarz do badań empirycznych uzyskał stopień doktora habilitowanego.

 

Profesor Piotr Kostyło kieruje Katedrą Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Pedagogiki. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki filozofii edukacji, a teksty naukowe w tym obszarze dotyczą kwestii, między innymi, pedagogicznego rozumienia racjonalnych tradycji oświecenia, zwłaszcza myślenia krytycznego, miejsca wartości moralnych oraz religijnych w państwie liberalno-demokratycznym, sprawiedliwości społecznej i wyrównywania szans edukacyjnych, a także postaw obywatelskich oraz patriotycznych. Koncepcje dotyczące tych kwestii przedstawia na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, a także w publikacjach ukazujących się w Polsce i za granicą. Profesor Piotr Kostyło wypromował dotychczas troje doktorów, brał także udział w kilkunastu postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych.

 

Od 2010 roku Profesor Piotr Kostyło prowadzi serię wydawniczą „Biblioteka Myśli Pedagogicznej”, która – poprzez tłumaczenie, redakcję naukową oraz interpretację niepublikowanych dotychczas w języku polskim znaczących prac dotyczących kwestii edukacyjnych – ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi.

 

Profesor Piotr Kostyło pełni aktualnie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego funkcje członka Rady Dziedziny Nauk Społecznych, redaktora naczelnego czasopisma „Filozofia Edukacji”, przewodniczącego Rady Bibliotecznej oraz Komisji Antymobbingowej, a także członka Kapituły Medalu Casimirus Magnus.

 

Profesor Piotr Kostyło pełni również ważne funkcje społeczne – przede wszystkim jest Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, które tradycyjnie integruje i aktywizuje środowisko pedagożek i pedagogów w Polsce. Aktualnie PTP przygotowuje XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, który odbędzie się w dniach 20-22 września w Poznaniu pod hasłem Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami. Profesor Piotr Kostyło jest Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu. Ponadto, profesor Piotr Kostyło jest członkiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

W styczniu 2020 roku profesor Piotr Kostyło został wyróżniony przez władze miasta Medalem 100-lecia Powrotu Chojnic do Ojczyzny za szczególne zasługi dla Chojnic.

 

W trakcie swojej dotychczasowej pracy profesor Piotr Kostyło otrzymał cztery nagrody oraz jedno wyróżnienie ze strony Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie