Jesteś tutaj: Home

Organizacje pozarządowe uważają, że Komisja Europejska może odrzucić propozycję wykorzystania funduszy przez kujawsko-pomorskie

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne wtorek, 12 kwiecień 2022 11:50

Na uruchomienie funduszy europejskich z nowej perspektywy 2021-2027 jeszcze trochę poczekamy. Nie można wykluczyć, że mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego będą musieli poczekać dłużej niż pozostałych województw – zdaniem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych naruszono artykuł 8 Kodeksu Partnerstwa w pracach nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Powyższe naruszenie może być powodem odrzucenia RPO przez Komisję Europejską, co wydłuży prace nad uruchomieniem funduszy europejskich z nowej perspektywy.

 

Zdaniem OFOP w kujawsko-pomorskim do prac nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego dopuszczono jedynie część organizacji pozarządowych - niewielka reprezentacja organizacji pozarządowych w „zespół ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021-2027” została wybrana w sposób nietransparentny – ocenia Federacja, w piśmie do marszałka województwa.

 

Drugą niepokojącą przesłanką jest nieuwzględnienie mechanizmu 0,25% EFS+ w projekcie Programu. Również ww. raport wskazuje, że Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch regionów w kraju, które nie planują zastosowania rozwiązania 0,25% EFS+ na rozwój organizacji pozarządowych. Ze stosunkowo ograniczonych informacji, jakie trafiają do nas o prowadzeniu prac nad tym mechanizmem w ramach konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RDPP), wiemy, że ewentualne środki na rozwój NGO mają być znacznie niższe niż ww. 0,25% środków EFS zaplanowanych w programie – zarzuca dalej OFOP, które wzywa marszałka do podjęcia rozmów z partnerami społecznymi.

 

Według OFOP województwo kujawsko-pomorskie obok województwa łódzkiego i opolskiego jest najbardziej narażone na to, że Komisja Europejska odrzuci projekt RPO z uwagi na niewłaściwą współpracę z trzecim sektorem. Raport OFOP wskazuje, że najlepiej z wdrażaniem zasad Kodeksu Partnerstwa dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi poradziło sobie województwo zachodniopomorskie, na drugim miejscu znalazło się pomorskie, na trzecim zaś wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie.

 

W pierwszej kolejności Komisja Europejska powinna zawrzeć Umowę Partnerstwa z polskim rządem. Dopiero w kolejnych etapach zatwierdzane będą Regionalnego Programy Operacyjne dla poszczególnych województw.

 

O samym projekcie kujawsko-pomorskiego RPO już pisaliśmy, wskazując na niski wskaźnik dotyczący inwestycji kolejowych, który sprawić może, że one praktycznie w kujawsko-pomorskim z RPO nie będą do 2030 roku realizowane.