Jesteś tutaj: Home

Ważne stanowisko Sejmiku Województwa w sprawie rewizji sieci TEN-T

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz poniedziałek, 21 marzec 2022 17:50

Na poniedziałkowej sesji Sejmik Województwa jednoznacznie poparł petycję kierowaną do Parlamentu Europejskiego w sprawie rewizji sieci TEN-T, a dokładniej w sprawie zmiany statusu węzła Bydgoszcz (który w dokumentach wojewódzkich widnieje jako Węzeł Logistyczny Bydgoszcz) z sieci kompleksowej na bazową. Zabiegał o to radny Roman Jasiakiewicz.

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest kolejnym samorządem z regionu, który popiera starania o uzyskanie przez Bydgoszcz statusu węzła sieci bazowej. Wcześniej takie stanowiska wyraziły: Rada Powiatu Bydgoskiego, Rada Miasta Bydgoszczy oraz Rada Gminy Nowa Wieś Wielka. Inicjatorem petycji jest stowarzyszenie Nowy Bursztynowy Szlak.

 

Komisja Europejska 14 grudnia 2021 roku zaprezentowała projekt rewizji sieci TEN-T, który trafił do uzgodnień z Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej. Propozycja nadal utrzymuje Bydgoszcz jako węzeł sieci kompleksowej (z planem wdrażania do 2050 roku), gdy sieć bazowa ma zostać wdrożona do 2030 roku, stąd też na jej rozwój pójdą w najbliższych latach największe fundusze. O tym aspekcie finansowym na sesji sejmiku wspomniał zresztą radny Roman Jasiakiewicz, działający w Nowym Bursztynowym Szlaku.


- Prośba do pań i panów radnych o wsparcie tych działań, aby Parlament Europejski, przy wsparciu na które bardzo liczymy i takie starania są czynione zarówno ze strony europosłów, jak i polskiego rządu, nadano właściwy charakter dla węzła kolejowo-drogowego, bo to są dwa składniki, aby to było jedno ciało, które będzie się mieściło w sieci bazowej - mówił radny Roman Jasiakiewicz.

 

W petycji wskazano, że opracowana ostatnio analiza przeładunków dla planowanego w Emilianowie terminalu przewiduje w 2030 roku osiągnięcie ponad 93 tys. TEU przeładunków. Według Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) 1 TEU należy przeliczać jako 12 ton, co daje ponad 1,1 mln przeładunków. Przy czym są to szacunki ostrożnościowe, bowiem są sygnały, że przeładunki mogą być znacznie większe. Komisja Europejska jako wymóg dla sieci TEN-T przewiduje 800 tys. ton, w tym wypadku w roku 2030 (cezurze czasowej wdrożenia sieci TEN-T) będzie on znacznie przekroczony.

 

Radni wojewódzcy stanowisko popierające petycję poparli jednomyślnie.


Radny Jasiakiewicz wskazywał również, na potrzebę budowania bliższej współpracy logistycznej z Budapesztem, o co zabiega Nowy Bursztynowy Szlak. Do tej pory wymiana handlowa z Chinami drogą kolejową z Polską odbywała się głównie przez Rosję i Białoruś, wojna w Ukrainie sprawia, że przyszłość tej nitki jest niepewna, stąd też alternatywnym szlakiem może być nitka przez Węgry i Turcję. Rozwój infrastruktury w tej nitce wspiera finansowo rząd chiński.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

W obronie szpitala Biziela w Sejmie

 

Sejm RP... W obronie Szpitala "Biziela"....

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Środa, 22 czerwca 2022
go Środa, 22 czerwca 2022