Jesteś tutaj: Home

Są wątpliwości czy nagrody w Urzędzie Marszałkowskim nie naruszyły prawa

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Regionalne środa, 16 marzec 2022 10:54

Kilka dni temu Regionalna Izba Kontrolna skierowała do Urzędu Marszałkowskiego wystąpienie pokontrolne dotyczące gospodarki finansowej w tej jednostki od stycznia 2018 roku do września 2021 roku. W wystąpieniu sformułowano szereg zastrzeżeń merytorycznych – RIO zarzuca m.in. utworzenie stanowiska zastępcy sekretarza, co wykracza poza przepisy oraz przyznawania pracownikom dodatków motywacyjnych i programowych.

Stanowisko zastępcy sekretarza zostało utworzone 28 grudnia 2018 roku jako stanowisko kierownicze, choć nie mieściło się ono w wykazie stanowisk kierowniczych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Zdaniem RIO nie było podstaw prawnych do tworzenia tego stanowiska. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku na tym stanowisku wypłacono blisko 266 tys. zł wynagrodzenia.

 

Odpowiedzialność za wprowadzenie stanowiska Zastępcy Sekretarza do Regulaminu wynagradzania ponosi Marszałek Województwa, który wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu oraz odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostki – stwierdza RIO.

 

To jednak nie jedyne zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. W okresie od stycznia 2019 roku do czerwca 2021 roku wypłacono dyrektorom i zastępcą dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego prawie 1,8 mln zł dodatku motywacyjnego oraz w latach 2019-2020 67 tys. dodatku programowego.

 

Zdaniem RIO przepisy nie pozwalają na przyznawanie takich wydatków - Odnosząc się do powyższych wyjaśnień należy zwrócić uwagę, iż przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) ani też inne przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują możliwości przyznawania pracownikom samorządowym „dodatku motywacyjnego”ani „dodatku programowego” - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym.