Jesteś tutaj: Home

Minister nagrodził prof. Ostrowicką za osiągnięcia naukowe

Napisane przez  UKW Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 03 marzec 2022 07:13

Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni została laureatką Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Nagroda została przyznana za efekty pracy naukowej w latach 2019-2020, a w szczególności za:

 

1) prowadzenie nowatorskich, interdyscyplinarnych badań skoncentrowanych na problematyce dyskursu juwentologicznego i edukacyjnego oraz na powiązanych z nimi zagadnieniach polityki skierowanej do młodzieży oraz zmian w szkolnictwie wyższym;

2) kierowanie dużymi, multidyscyplinarnymi zespołami badawczymi realizującymi dwa projekty finansowane w drodze konkursów Narodowego Centrum Nauki:

• „Urządzanie uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”, konkurs SONATA BIS,

• „Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze”, konkurs OPUS;

3) autorstwo wielu prac naukowych, w tym monografii pt. „Regulating social life. Discourses on the Youth and the Dispositif of Age” opublikowanej w prestiżowej serii Postdisciplinary Studies in Discourse wydawnictwa Palgrave Macmillan;

4) reprezentację Uniwersytetu i Wydziału Pedagogiki UKW w gremiach eksperckich takich, jak Sekcja Metodologii Badań Pedagogicznych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN czy Sekcja Pedagogiki Młodzieży tego Komitetu, a także podczas ważnych międzynarodowych konferencji naukowych (w USA, Portugalii).

 

Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego od 2004 roku. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Pedagogiki UKW oraz Kierownika Katedry Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem, którą tworzyła od podstaw, dążąc do zbudowania silnego zespołu naukowego, prowadzącego badania na najwyższym poziomie. Warto dodać, że zespoły badawcze utworzone przez Laureatkę są świadectwem inicjowania działań integrujących zarówno dyscypliny naukowe, jak i uniwersytety. Do współpracy w ramach projektów badawczych prof. Helena Ostrowicka zaprosiła badaczki i badaczy m.in. z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i z Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

728 dni w Sejmie - 377 wystąpień z mównicy. Sprawozdanie z dwóch lat kadencji.