Jesteś tutaj: Home

Medale na 25 –lecie Akantu

Napisane przez  Bydgoszcz.pl / UMB Opublikowano w Bydgoszcz niedziela, 23 styczeń 2022 22:43
Medale na 25 –lecie Akantu Fot: UMB

Z okazji 25-lecia Ogólnopolskiego Miesięcznika Literackiego „Akant” docenieni zostali ci, którzy z pismem współpracują od lat. Medale Prezydenta podczas uroczystości w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury wręczył zastępca prezydenta Michał Sztybel.


W tym roku przypada 25 rocznica powstania Miesięcznika Literackiego „Akant”. Czasopismo wydawane przez Bydgoskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych założone zostało w 1998 roku przez Stefana Pastuszewskiego. Na łamach „Akantu” prezentowana jest poezja, proza, eseje, recenzje. Redaktorką naczelną jest Jolanta Baziak, sekretarzem redakcji – Stefan Pastuszewski.

Danuta Bejnarowicz – zawodowo związana z poligrafią, zajmuje się wydawaniem książek i czasopism artystycznych tj. „Akant” od 25 lat oraz kwartalnik „Artis”. Prowadzi społeczne warsztaty poligraficzne dla młodzieży Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Od lat współpracuje doradczo z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

 

Marek Pietrzak – przedsiębiorca działający w sferze budownictwa, długoletni działacz społeczny. Od 2013 r. pełni funkcję Honorowego Konsula Republiki Węgier, prowadząc działania promocyjne w Polsce i w Europie. Od roku 1997 czyli

od początku istnienia „Akantu” jest przewodniczącym Rady Redakcyjnej, wspierającym wydawanie czasopisma. Działa również na rzecz upowszechniania muzyki. Wydał dwie książki opisujące związki z Bydgoszczą działaczy z Węgier: Flemana Czaki i Józefa Trajtlera.

 

Jarosław Spławski – zawodowo związany z poligrafią, głównie w zakresie druku czasopism, broszur, magazynów i książek artystycznych. Od 25 lat związany

z „Akantem”, od 2 lat z czasopismem poetyckim „Artis”, kwartalnikiem „Wioska

na Krańcu”, wspomagając wydawców swoją wiedzą i radą. Od lat prowadzi warsztaty edytorskie dla młodzieży szkolnej. Współpracuje również z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

 

Michał Pasternak – od 15 lat pracuje w Towarzystwie Inicjatyw Kulturalnych

w Bydgoszczy, w ramach którego zajmuje się pracami redakcyjnymi Instytutu Wydawniczego „Świadectwo” oraz ogólnopolskiego Miesięcznika Literackiego „Akant”. Oprócz redagowania tekstów literackich zajmuje się kontaktami wydawnictwa i czasopisma z autorami, koordynacją imprez literackich Towarzystwa. Zajmuje się też działalnością społeczną. Prowadzi warsztaty dziennikarskie

dla młodzieży. Propaguje język polski w środowisku ukraińskim.

 

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

728 dni w Sejmie - 377 wystąpień z mównicy. Sprawozdanie z dwóch lat kadencji.